Vendula Niklová
Vytvořeno: 4. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Vendula Niklová

Absolvovaný ateliér
Ateliér módní tvorby

Diplomová práce
Uniforma nové generace / Sklizeň
Předmětem diplomové práce je návrh pracovního oděvu v kontextu průmyslové autonomizace a digitalizace 21. století. Výchozím bodem projektu je rapidní technologický vývoj doby a s ním provázaná transformace pracovního prostředí, které ústí ve vznik nových požadavků na pracovní výbavu, jíž je především oděv. V práci se zaměřuji jak na funkčnost uniformy s ohledem na variabilitu pracovních podmínek v odlišných, především přírodních prostředích, tak na zdůraznění individuality jedince skrze její estetické zpracování. Cílem práce je tak vytvořit „uniformu nové generace“, která prokáže svoji univerzalitu a odolnost v hektickém ambientu velkoměsta, a zároveň ožije v symbióze s přírodou, jejímž podmínkám je nutné se přizpůsobovat. Představuji nový koncept nadčasového oděvu relfektujícího vizi nadcházející éry zelených měst.

 

 

Co mi škola dala?
Zajímavé zakázky, osobní posun, prezentace své práce na výstavách

Co chci v budoucnu dělat
Práce jako designér nebo zajišťování výroby pro zajímavé společnosti.