Veronika Hankeová
Vytvořeno: 15. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Veronika Hankeová

Absolvovaný ateliér
Ateliér keramiky a porcelánu

Diplomová práce
Otisk
„Díky hlíno“ je velmi kontroverzní dílo, které otevírá mnoho témat. Reaguje na mizející realizace velkého měřítka ve veřejném prostoru. Především je však otiskem současné situace ateliéru - konzultací. Reliéf oslavující energii a médium, které jsou na UMPRUM přítomny i po sto letech od vzniku.

 

Co mi škola dala?
Nebyla bych si tolik jista tím, že toho vím stále velmi málo.

Co chci v budoucnu dělat
Chci se v umění neustále pohybovat a žít.