Veronika Miškovičová
Vytvořeno: 19. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Veronika Miškovičová

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury III

Diplomová práce
Structural Skin
Témou diplomovej práce je Štrukturálna koža. Teoretická časť sa zaoberá analýzou týchto pojmov - koža, štruktúra, a ich možných presahov do súčasného architektonického jazyka. Koža chápaná ako vrstevnatý orgán s vlastnou štruktúrou, schopný komunikáciei; je signalizátorom jej prostredí. Štruktúra ako kauzalita rozhraní, objemov, programov a prechodov, prekrytá a pretkaná funkčnými vlastnosťami.

 

Co mi škola dala?
Inštalácia pavilónu na Salone del Mobile v Miláne, zahraničné pracovné stáže.

Co chci v budoucnu dělat
Docenená kreatívna práca v obore.