Vojtěch Tecl
Vytvořeno: 24. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Vojtěch Tecl

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury II

Diplomová práce
Praha - prostory dopravní infrastruktury uvnitř města
Motivací pro téma diplomové práce je fascinace územím dopravního koridoru Masarykovo nádraží → Krejcárek → Balabenka →Horní Libeň. Zabývám se vztahem města a infrastruktury, místy kde jedno s druhým neumí komunikovat i místy, kde z tohoto vztahu vzniká nová kvalita. Výsledkem je zmapovaní prostředí řešené dopravní infrastruktury a jednotlivých urbanisticko-architektonických strategií.
https://www.youtube.com/watch?v=vMLb8xFuCo8&t=175s

 

Co mi škola dala?
způsob myšlení, práce, života

Co chci v budoucnu dělat
posouvat to, co jsem dělal do teď