Zuzana Viszusová
Vytvořeno: 13. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Zuzana Viszusová

Absolvovaný ateliér
Ateliér keramiky a porcelánu

Diplomová práce
Neukončeno
Diplomová práce se bude zabývat tvorbou výtvarníka a pedagoga Václava Šeráka, který vedl ateliér od roku 1990 až do roku 2003. Byl to významný výtvarník, který reprezentoval českou moderní keramiku doma i v zahraničí a za svou práci získal řadu ocenění. Práce bude dokumentovat jeho přístup v keramické tvorbě a kriticky reagovat na jeho produkci. V rámci práce dojde k navázání kontaktu s ním a jeho myšlením při realizaci výtvarných děl. Výsledný produkt bude reflektovat vybrané principy získané při průzkumu. Během procesu dojde i ke konfrontaci s možnými názorovými rozdíly.

 

Co mi škola dala?
Kdybych nestudovala na této škole, nemohla bych své práce vytvářet pod vedením významných osobností. Dále považuji za výhodu pozornost médií, která se ve větší míře zaměřuje právě na studenty UMPRUM.

Co chci v budoucnu dělat
Chtěla bych založit vlastní keramický ateliér, abych mohla tvořit nejen vlastní produkci, ale také realizovat případné zakázky.