Dávid Valovič
Vytvořeno: 15. 7. 2021 od Ročenka absolventů 2021

Jméno
Dávid Valovič

Absolvovaný ateliér
Ateliér keramiky a porcelánu

Diplomová práce
Na čom stojíš?
Projekt sa zaoberá skúmaním geologickej premeny krajiny v rodnom Hrádku na Slovensku a v okolí dediny Vižina v Stredočeskom kraji. Hlina sa dá uchopiť ako časový záznam, ktorý sa vo svojej nahote a prirodzenosti môže odkrývať ako temporálny sediment.
Výsledkom môjho výskumu je takmer 3-metrový monument inšpirovaný geologickými vrtmi; zhotovený z ílov pomocou dusania do formy.
Ak sa pozrieme bližšie, krajina k nám môže prehovoriť o tom, aká je stará, čo na nej je, čo v nej rástlo, žilo a ako sa mení. Zmena krajiny mení aj našu budúcnosť, a preto je dôležité porozumieť jej minulosti.

Co mi škola dala?
UMPRUM mi poskytla nekonvenčné premýšľanie nad designom, remeslom a materiálom. Mohol som vystavovať na prestížnych designových veľtrhoch, v galériách, ako v Čechách, tak aj v zahraničí. Odnášam si veľa kontaktov, ku ktorým sa človek, ktorý neštuduje na UMPRUM, dostane len veľmi obtiažne.

Co chci v budoucnu dělat
Zariaďujem si ateliér a plánujem sa naďalej venovať ateliérovej tvorbe a designu. Ak bude príležitosť a možnosť, rád by som rozvíjal aj svoju monumentálnu tvorbu do verejného priestoru, ktorú ilustruje moja diplomová práca.