Rozšířené kolegium rektora

Členové Rozšířeného kolegia rektora

Rektor:
prof. PhDr. et. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

Prorektorka pro věci studijní:
Ing. Jarmila Kemrová

Prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci:
MgA. Radek Sidun

Prorektor pro vědu a výzkum:
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Kvestor:
Mgr. Petr Pelcl

Vedoucí Katedry achitektury:
doc. ak. arch. Bohumil Chalupníček

Vedoucí Katedry designu:
doc. M. A. Jan Němeček

Vedoucí Katedry volného umění:
doc. MgA. Milan Salák

Vedoucí Katedry užitého umění:
Ateliéry Sklo; Keramika; K.O.V.
MgA. Milan Pekař

Vedoucí Katedry užitého umění:
Ateliéry Módní tvorba; Design oděvu a obuvi; Textilní tvorba
MgA. Pavel Ivančic

Vedoucí Katedry grafiky I:
doc. MgA. Michaela Kukovičová

Vedoucí Katedry grafiky II:
MgA. Zuzana Bukovinská

Vedoucí Katedry teorie a dějin umění:
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Předseda AS:
doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.