Sklo pece

Typ dílny: dílna se specializovanou působností

Sklářská dílna je odborná školní dílna. Je členěna na teplé a studené technologie – tavené, malované sklo, broušené a ryté sklo. Doplňkově umožňuje pískování a vrtání skla. Práce v dílně probíhá výhradně za vedení a dozoru pracovníků dílny.

Garantované otvírací hodiny: 9 –15 hodin

Rezervační systém

 

Kontakt:

TC UMPRUM Mikulandská 5


BcA. Ivan Pokorný, lektor sklářské dílny
tel.: 251 098 459
e-mail: ivan.pokorny@umprum.cz