Kolegium rektora

Členové Kolegia rektora

Rektor:
prof. ak. arch. Jindřich Smetana

Prorektorka pro věci studijní:
Ing. Jarmila Kemrová

Prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci:
prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr.h.c.

Prorektor pro vědu a výzkum:
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Kvestor:
Mgr. Petr Pelcl

Vedoucí ekonomického oddělení:
Ing. Ivana Nováková