Kolegium rektora

Členové Kolegia rektora

Rektor:
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

Prorektorka pro věci studijní:
Ing. Jarmila Kemrová

Prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci:
MgA. Radek Sidun

Prorektor pro vědu a výzkum:
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Kvestor:
Mgr. Petr Pelcl