SOS Ukrajina

 

Stipendium Borise Němcova – nabídka studia pro ukrajinské uchazeče/uchazečky

Stipendium Borise Němcova – nabídka studia pro ukrajinské uchazeče/uchazečky

 

UMPRUM nabízí pěti studentům/studentkám z Ukrajiny možnost studovat ZDARMA v navazujícím magisterském programu v angličtině!!

Nadace Borise Němcova, Ziminova nadace a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašují stipendium pro ukrajinské občany, kteří z důvodu válečného konfliktu museli opustit svoji zemi.

Stipendium se vztahuje na navazující magisterské studium Visual Arts vyučované v anglickém jazyce.

Visual Arts je dvouletý magisterský program v angličtině (tříletý kurz napříč všemi ateliéry architektury), který kombinuje praktické ateliérové semináře a workshopy s teoretickými přednáškami o teorii a historii umění. Je určen pro držitele titulů BA/BFA nebo MA/MFA z univerzit a vysokých škol v zahraničí. Jeho cílem je poskytnout zahraničním studentům kvalitní vzdělání ve zvoleném oboru/studiu s cílem připravit je na individuální nebo týmovou specializovanou profesi po celém světě. Magisterský titul v angličtině je v současné době možné získat ve 24 ateliérech.

 

Bližší informace o stipendijním programu:

 • pět studentů bude podpořeno měsíční částkou 15.000,- Kč po celou standardní dobu studia (2 roky)
 • studenti budou osvobozeni od platby školného
 • Podmínky udělení stipendia:
  • uchazeč musí být ukrajinským občanem, který získal bakalářský titul na některé z ukrajinských univerzit
  • uchazeč se nachází v obtížné finanční situaci (tato skutečnost bude posuzována zástupcem nadace)
  • uchazeč musí být přijat ke studiu na základě úspěšně absolvovaného přijímacího řízení

 Uzávěrka přihlášek je 31. května 2022.

 

Digitální přihláška by měla obsahovat následující dokumenty:

 • elektronické portfolio obsahující vlastní práce vztahující se k vybrané oblasti studia
 • životopis s relevantními informacemi o vaší profesní historii
 • motivační dopis
 • kopie bakalářského/magisterského diplomu přeložená do angličtiny (ověřené kopie dokumentů jsou potřeba v případě nominace uchazeče/uchazečky na přijetí; nominovaní studenti musejí žádat o nostrifikaci předchozího vzdělání v ČR)
 • doklad o schopnosti studovat magisterský program v angličtině (minimální jazyková úroveň: B2 (CEFR) / 6.0 (IELTS) / FCE (CE)

  
vyplněná přihláška je ke stažení zde: https://www.umprum.cz/web/en/study/visual-arts-program/faq

 

Informace pro studenty, kteří mají zájem o studium v českém jazyce

https://www.umprum.cz/web/en/study

https://www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-rizeni

 

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/23 budou zveřejněny v průběhu července 2022.

 

Své dotazy můžete posílat rovněž v ruštině, angličtině a češtině na e-mailovou adresu ukraine.student@umprum.cz

 

 

 

Událost: 31. 5. 2022
 

Стипендія Бориса Нємцова - Пропозиція навчання для українських абітурієнтів

UMPRUM пропонує п'яти студентам з України можливість БЕЗКОШТОВНО навчатися на наступній магістерській програмі англійською мово

Фонд Бориса Нємцова, Фонд Зіміна та Академія мистецтв, архітектури та дизайну в Празі оголошують стипендію для громадян України, які змушені були покинути країну через війну.

Стипендія поширюється на наступний ступінь магістра з візуального мистецтва, який викладається англійською мовою.

 

Visual Arts — це дворічна магістерська програма англійською мовою (трирічний курс у всіх архітектурних студіях), яка поєднує практичні студійні семінари та майстер-класи з теоретичними лекціями з теорії та історії мистецтва.  Він призначений для власників ступенів BA / BFA або MA / MFA в університетах і коледжах за кордоном.  Його мета – надати іноземним студентам якісну освіту за обраною ними спеціальністю/навчанням, щоб підготувати їх до індивідуальної чи командної спеціалізованої професії по всьому світу.  На даний момент магістратура з англійської мови доступна в 24 студіях.

 

Більше інформації про стипендіальну програму:

 • п'ять студентів отримають щомісячну підтримку в розмірі 15 000 крон на весь стандартний період навчання (2 роки)
 • студенти будуть звільнені від плати за навчання

 

 Умови стипендії:

 • Абітурієнт повинен бути громадянином України, який здобув ступінь бакалавра в одному з українських університетів
 • заявник перебуває у скрутному матеріальному становищі (цей факт буде оцінювати представник фонду)
 • вступник має бути зарахований до навчання на основі успішно завершеної процедури вступу

 

 Кінцевий термін подання заявок – 31 травня 2022 року.

 Цифровий додаток повинен містити такі документи:

 • електронне портфоліо, що містить власні роботи, пов’язані з обраним напрямом навчання

 • CV з відповідною інформацією про вашу професійну історію

 • супровідний лист

 • копія диплома бакалавра/магістра в перекладі на англійську мову (завірені копії документів необхідні у разі висування кандидата на вступ; номіновані студенти повинні подати заявку на нострифікацію попередньої освіти в Чехії)

 • підтвердження здатності вивчати магістерську програму англійською мовою (мінімальний рівень мови: B2 (CEFR) / 6.0 (IELTS) / FCE (CE) 

 

 заповнену заявку можна завантажити тут: https://www.umprum.cz/web/en/study/visual-arts-program/faq

 Інформація для студентів, які зацікавлені у навчанні чеською мовою

 https://www.umprum.cz/web/en/study

 https://www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-rizeni

 

 Умови прийому на 2022/23 навчальний рік будуть опубліковані протягом липня 2022 року.

 Ви також можете надіслати свої запитання російською, англійською та чеською мовами на електронну адресу ukraine.student@umprum.cz

 

 

 

Vytvořeno: 27. 3. 2022
Na pomoc Ukrajině 

Dětské centrum a 1 221 243 Kč - pomoc studentek a studentů UMPRUM Ukrajině

Vytvořeno: 24. 3. 2022
Sbírka pro školku / kreativní centrum pro ukrajinské děti 

Hledáme dobrovolníky, knížky, hračky a hry pro UMPRUM školku

Vytvořeno: 8. 3. 2022
Pomáháme 

Stužky a benefice studentů UMPRUM na podporu Ukrajině

Vytvořeno: 2. 3. 2022
 

Jak lze pomoci - užitečné odkazy a informace

Vytvořeno: 28. 2. 2022
Prohlášení České konference rektorů k válce na Ukrajině (24. 2. 2022) 

UMPRUM se ztotožňuje s prohlášením Konference rektorů k válce na Ukrajině

Vytvořeno: 24. 2. 2022