Spolupráce

Spolupráce s průmyslem

 

Propojení výuky a studentů s průmyslem je jedním ze základů studia na naší škole. Možnosti spolupráce s aplikační sférou jsou zejména na poli architektury, grafického designu, produktového a průmyslového designu
a v oborech užitého umění.

Spolupráce s aplikační sférou má na UMPRUM dlouhou tradici a praktikuje ji od svého založení před více jak 130 lety.

 

 

Uvažujete o spolupráci se studenty UMPRUM?

Mějte prosím na paměti, že jednotlivé katedry naší školy mají svoji koncepci výukových plánů, úkoly však mohou být modifikovány pro spolupráci s aplikační sférou. Jsme především akademickým pracovištěm, z čehož plynou specifika, na která nemusíte být zvyklí ze soukromého podnikání. Škola ve smluvních vztazích bude například vždy garantem a prostředníkem mezi průmyslem a studenty. V rámci výuky není možno realizovat všechny nabídky spolupráce, jelikož škola musí naplnit svoje výukové plány. Spolupráci s průmyslem však vnímáme jako nedílnou součástí výuky.

 

Jak postupovat?

Obraťte se na Oddělení vědy a výzkumu, vedoucího katedry nebo přímo na vedoucího konkrétního ateliéru. Spolupráce s průmyslem je realizována nejčastěji na základě smlouvy o dílo či smlouvy o spolupráci, která je dále doplněná o licenční a podlicenční ujednání. Spolupráce musí být ošetřena smluvně ještě před započetím její realizace.

 

Zimní semestr začíná 1. října, začátek letního semestru je obvykle koncem února.

Studentské práce jsou školními díly dle autorského zákona a jsou chráněny předpisy práva duševního vlastnictví. Nakládání s nimi podléhá zejména občanskému zákoníku a autorskému zákonu, zároveň ale i interním předpisům UMPRUM.

V případě realizace studentských autorských prací na Vás musí být převedeno oprávnění k takovému užití, tzv. licence. Škola působí jako mezičlánek, kdy sama uzavírá se studentem licenční smlouvu a Vám pak oprávnění k užití díla poskytne prostřednictvím podlicence.

 

Kontakt pro podrobnější informace:

Mgr. Timea Crofony
timea.crofony@vsup.cz