Spolupráce, UMlab

UMlab - stáže 

Nový program stáží pro studenty architektury

Vytvořeno: 8. 9. 2022
Úspěšná spolupráce 

Soňa Juríková autorkou nového vizuálního stylu Městského muzea Lanškroun

Vytvořeno: 5. 8. 2022
Úspěšná spolupráce 

Pocta Heleně Johnové - pomník pro Soběslav

Vytvořeno: 18. 7. 2022
Úspěšná spolupráce 

David Nosek z UMPRUM vytvořil rozměrné dílo pro ÚHKT

Vytvořeno: 13. 6. 2022
Úspěch 

František Jungvirt autorem cen pro Google

Vytvořeno: 3. 6. 2022
Spolupráce 

UMPRUM spolupracuje s londýnskou VR firmou Gravity sketch

Vytvořeno: 21. 5. 2022
Úspěch 

Pomůcka z UMPRUM zabodovala na ergonomické konferenci

Vytvořeno: 16. 5. 2022
Animovaný seriál 

Wunderbaum - animovaný seriál z UMPRUM pro ČT

Vytvořeno: 16. 5. 2022
Úspěšná spolupráce 

Trofeje pro J&T od dua Mikolášková & Drobná

Vytvořeno: 10. 5. 2022
 

Nový program stáží v aplikační sféře

Událost: 31. 7. 2022
Úspěšná spolupráce 

Karafa Báseň pro nadaci Veolia

Vytvořeno: 10. 3. 2022

UMlab - Kreativní laboratoř UMPRUM

UMlab - nová kreativní laboratoř UMPRUM je ústředním místem pro spolupráci akademické sféry se soukromým sektorem i státní správou. Na škole tak UMlab zaštiťuje "spolupráci s aplikační sférou" a  jeho cílem je dlouhodobá podpora studentských projektů s potenciálem pro využití v aplikační sféře, úzká spolupráce s průmyslem, firmami a dalšími spolupracujícími institucemi a prezentace společných projektů.

Rada UMlab

Na dlouhodobém směřování a strategickém plánování se podílí Rada UMlab. Členové Rady jsou zástupci školy (z řad pedagogů, zaměstnanců i studentů) i externisté.

Členové Rady UMlab:

 • Michal Froněk, designér, Studio Olgoj Chorchoj a vedoucí Ateliéru produktového designu na UMPRUM
 • Jiří Pelcl, designér
 • Jan Lukačevič, vědec a popularizátor vědy
 • Kateřina Ducháč, iniciátorka UMlab

 

Kontakt pro podrobnější informace:

 

Mgr. Ing. Kamila Matoušková
e-mail: umlab@umprum.cz
tel. +420 251 098 262

1. patro, místnost č. 110

 

Spolupráce s průmyslem

 

Propojení výuky a studentů/tek s průmyslem je jedním ze základů studia v rámci našich ateliérů. Spolupráce s podniky, institucemi veřejné správy i neziskovým sektorem má na UMPRUM dlouholetou tradici, kterou můžeme datovat již do doby jejího založení. Mezi naše partnery patří například společnosti Škoda Auto, Škoda Transportation, Vitra, Plzeňský Prazdroj, Česká národní banka, T-Mobile CZ, Baťa, ale i státní instituce, česká a zahraniční města, ministerstva, kulturní festivaly a další. V rámci spolupráce se věnujeme i výzkumu a vývoji. UMPRUM je nejen vysokou školou, ale také výzkumnou organizací.

Uvažujete o spolupráci?

Máte dobrý podnikatelský nápad a chcete využít kreativních schopností talentovaných studentů a studentek? Spolupracovat můžeme především v těchto oblastech, ale multidisciplinárně napříč jednotlivými ateliéry:

 • Architektura a urbanismus
 • Grafický design
 • Design nábytku a interiéru
 • Design průmyslových produktů
 • Design produktů - sklo, porcelán, kovy, plasty
 • Textilní a módní tvorba
 • Fotografie

 

Mějte prosím na paměti, že jednotlivé katedry naší školy mají svoji koncepci výukových plánů, úkoly však mohou být modifikovány pro spolupráci s aplikační sférou. Jsme především akademickým pracovištěm, z čehož plynou specifika, na která nemusíte být zvyklí ze soukromého podnikání. Škola ve smluvních vztazích bude například vždy garantem a prostředníkem. 

 

Jak postupovat?

 • obraťte se na UMlab - Kreativní laboratoř UMPRUM, která má spolupráce na starosti
 • na základě Vašich požadavků oslovíme vhodné ateliéry
 • domluvíme si podmínky spolupráce - časový plán, výsledek, peněžní plnění, nakládání s výsledkem, ochranu duševního vlastnictví a další…
 • sepíšeme smlouvu o dílo nebo smlouvu o spolupráci a licenční ujednání
 • tvoříme!

 

Myslete na to, že...

 • jsme prestižní umělecká vysoká škola, nikoli zdroj levné práce
 • i my si své partnery pečlivě vybíráme
 • zakázky a spolupráce se řídí harmonogramem akademického roku (semestry začínají 1. října a 20. února)
 • vše, co u nás vznikne, je školním dílem dle autorského zákona a nakládání s ním musí být licenčně ošetřeno
 • nepracujeme bez smlouvy - ta navíc ochrání jak nás, tak i Vás

   

 

 


Číst více...