Kolekce pamětních listů od Tuana Vuonga se rozšiřuje
Vytvořeno: 1. 12. 2020 od Spolupráce

Státní tiskárna cenin obohatila kolekci pamětních listů, které vznikly na základě návrhu studenta Ateliéru tvorby písma a typografie Tuana Vuong Tronga o další dva. Nesou motiv Sutnarovy stavebnice „Build the Town“ a Janákovy dózy „Krystal“.

 Tuana Vuong Trong použil ve svých návrzích motivy českého užitého umění, jako způsobu prezentace národního bohatství.

 Pamětní list v podobě 500 Kč bankovky pracuje s motivem prototypu stavebnice Ladislava Sutnara „Build the Town“. Tento významný český designér vytvořil prototyp stavebnice v roce 1942 po své emigraci v New Yorku.

 Ikonickou dózu „Krystal“ uplatnil Tuan Vuong v návrhu pamětního listu v podobě 200 Kč bankovky. Keramickou kubistickou dózu navrhl architekt Pavel Janák v roce 1911. Inspirací mu byl stylizovaný krystal. Na rubové straně je použit motiv obálky knihy Ozářená okna Otokara Fischera, jejímž autorem je český typograf a ilustrátor Vratislav Hugo Brunner.

 Návrhy vznikaly během spolupráce mezi Státní tiskárnou cenin a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Studenti grafických ateliérů se zamýšleli nad možným vzhledem českých bankovek a osobních dokladů. Návrh bankovek Tuana Vuong Tronga zaujal natolik, že byl použit jako pro pamětní listy vydávané Státní tiskárnou cenin.

  Pamětní listy je možné zakoupit v e-shopu Státní tiskárny cenin.

 

Pamětní list s motivem Sutnarovy stavebnice "Build the Town"

Pamětní list s motivem Janákovy dózy "Krystal"