Kreativní průmysl a inovace / Setkání s firmami na půdě UMPRUM
Vytvořeno: 2. 10. 2020 od Spolupráce

Kreativní průmysl a inovace
Setkání s firmami na půdě UMPRUM

UMPRUM dlouhodobě usiluje o rozvíjení spolupráce s českými firmami a propojení průmyslu s kreativními uměleckými obory. Ve čtvrtek 24. září se na UMPRUM konalo setkání s firmami ve spolupráci se Svazem průmyslu a obchodu na téma Kreativní průmysl a inovace.

Tato akce je další ze série setkání UMPRUM jako platforma, která by měla napomoci k navázání dlouhodobých partnerství v oblasti aplikační sféry a ke zprostředkování konkrétních kontaktů. Vzájemná spolupráce průmyslu a kreativního sektoru je totiž pro tyto obory klíčová a je potřeba ji neustále rozvíjet. Akademické prostředí školy navíc nabízí firmám prostor pro ověřování postupů, experimenty a kreativní zázemí.

Setkání se za firmy zúčastnili Martin Wichetrle, majitel Wikov Industry, který mimo jiné také obnovil sklárny Bomma a Rückl, Jiří Vokoun, produktový manažer a vedoucí oddělení vývoje Škoda Transporation, Petr Larva, umělecký ředitel Moser, Martina Jirásková, ředitelka marketingu, Moser, Kateřina Kadlecová, ředitelka firmy USSPA, David Karásek, designer a zakladatel firmy mmcité a Pavel Grečner, produktový manažer společnosti ABB.

Pro spolupráci s firmami je klíčová také podpora státní správy a tu na setkání reprezentovali zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický, náměstek ministra odpovědný za sekci průmyslu, podnikání a stavebnictví, a Daniel Všetečka, ředitel Odboru digitální ekonomiky a chytré specializace. Setkání zaštitovala také Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy. Vzájemnou spolupráci představila Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu.

Setkání se zúčastnilo vedení školy - Jindřich Vybíral, rektor UMPRUM, Radek Sidun, prorektor pro vnější vztahy a zahraničí a Zdeněk Bezecný, prorektor pro vědu a výzkum. Práci jednotlivých ateliérů a konkrétní výzkumné projekty pak představili Michal Froněk, vedoucí Ateliéru produktového designu a Ivan Dlabač, vedoucí Ateliéru průmyslového designu.

Jedním z klíčových témat bylo efektivnější propojení a spolupráce firem a školy, které by mělo probíhat za podpory státní správy nebo lepší reprezentace České republiky na světových veletrzích a výstavách a s tím související budování národní značky, což by významně podpořilo i firmy, protože výrobky z České republiky by tak měli lepší pozici na mezinárodním trhu a značka vyrobeno v Čechách by byla zárukou kvality. Právě v tomto ohledu je UMPRUM připravena pomoci a může sehrát významnou roli, protože už nyní funguje v oblasti kreativních průmyslů jako odborný garant v oboru designu, což ilustruje například dlouhodobá spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo nově podepsané Memorandum o spolupráci s Ministerstvem kultury.

Ze strany firem zazněl požadavek na edukaci širší veřejnosti v oblasti designu a toho, jak významnou roli hraje právě při vyvíjení a prodeji jejich produktů. Hovořilo se také o výzkumných projektech v rámci TAČR, uplatnění našich absolventů, či dlouho připravované strategii Kreativních průmyslů.

 

 

 

foto: Iurii Ladutko