Nyní jsme součástí TRANSFERA.CZ
Vytvořeno: 25. 1. 2019 od Spolupráce, UMlab

S rokem 2019 se UMPRUM stala hrdým přidruženým členem národní platformy Transfera.cz https://www.transfera.cz/.

Jako vysoká škola a výzkumná organizace jsme součástí transferové komunity, v rámci níž dochází k přenosu technologií, znalostí a poznatků směrem k průmyslu a ostatním subjektům aplikační sféry.

Výsledky naší práce můžete vidět nejen na výstavách, ale také v každodenním životě, ať už se jedná o průmyslový design, módní tvorbu, sklo, porcelán nebo například interiéry.

Excelentní výstupy našich studujících nachází široké uplatnění v mnoha odvětvích. Členství v Transfera.cz znamená další propojení s profesionály a spřátelenými výzkumnými organizacemi.