Svaz průmyslu a dopravy ČR předával ceny, které vytvořili studenti UMPRUM
Vytvořeno: 15. 10. 2020 od Spolupráce

 Svaz průmyslu a dopravy ČR vůbec poprvé v historii na svém Sněmu vyhlásil vítěze Ceny za Průmysl 4.0.  Ceny, které se předávaly, vytvořili studenti UMPRUM, Kristýna Mikolášková a Jakub Křelina z Ateliéru K.O.V.  

 Navržení cen pro Svaz průmyslu a dopravy bylo vůbec prvním počinem spolupráce mezi touto institucí a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Návrhy vznikaly v rámci interní soutěže, do které se zapojily Ateliér keramiky a porcelánu, Ateliér Skla a Ateliér K.O.V.

 K realizaci a následnému využití byly vybrány nakonec dva návrhy, a to Kristýny Mikoláškové a Jakuba Křeliny, obou studentů Ateliéru K.O.V.

 

Cena Puzzle Kristýny Mikoláškové  je inspirována názory Prof. RNDr. Oldřicha Jirsáka CSc.. Jedním z nich je že „Úpěchy jsou kolektivní záležitost“ a vyznamenání chápe jako uznání celého týmu. „Rozhodla jsem se proto navrhnout cenu v podobě puzzle, kterou bude možné rozdělit na jednotlivé díl­ky. Tyto části pak může každý výherce dát tomu, koho si sám vybere. Puzzle jsou symbolem jednotlivých dílků skládačky, které do sebe postupně zapadají, až vytvoří funkční celek.“

 

 Cena, kterou navrhl Jakub Křelina je objekt vycházející z průmyslového prefabrikátu kladiva – palice. „Kladivo, nástroj dělníků všech možných profesí napříč všemi možnými odvětvími (kovář, doktor, soudce…) je pro mne jakýmsi prapůvodcem veškerého průmyslu. Kováři kdysi vytvářeli první jednoduché stroje. Byli to spíš více vynálezci a umělci než jen dělníci. Kladivo je symbolem tvrdé vytrvalé práce, bez které se úspěch málokdy dostaví. Zároveň kladivo bez ruky, která jej pevně vede s jasným úmyslem o místě svého dopadu a s jasnou myšlenkou tváření, je jen kus železa na kusu dřeva.
Mým záměrem bylo vytvořit funkční objekt propojující minulost, současnost a budoucnost. Úmyslem bylo, aby nářadí působilo jako vznešený magický objekt. Palice s vyřezávaným topůrkem vytváří dojem japonských modlitebních destiček, a nesou v podobě piktogramu symbolické poselství jednotlivých kategorií ocenění. Každé kladivo by mělo fungovat jako raznice, kdy na úderné ploše je zrcadlově vyfrézované logo Svazu průmyslu a dopravy a při úderu do hmoty v ní zůstává otisknuto. Celý předmět (palice) by měl být ukryt v ozdobné schránce. To celé má vyvolat dojem vzácné relikvie."

 

 

Kristýna Mikolášková - cena Puzzle

Jakub Křelina - cena Kladivo

Foto: Anna Pleslová