UMPRUM jako platforma
Vytvořeno: 15. 5. 2020 od Spolupráce, UMlab

 UMPRUM jako platforma
Cesta k oboustranné a efektivní spolupráci mezi školou a firmami

 

Spolupráce je jedním z témat, na které se Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze dlouhodobě zaměřuje, a to na nejrůznějších úrovních. Své snahy prohloubila podpisem memoranda se Svazem dopravy a průmyslu ČR a v nedávné době získala podporu Technologické agentury ČR pro dva své projekty. Jak co nejlépe ve spolupráci pokračovat, zefektivnit ji a zajistit, aby byla oboustranně přínosná má nově pomoci komunikační platforma. Zde se otevírá prostor pro diskuzi jak školy, tak jejích partnerů.

 Prvním počinem bylo uspořádání setkání na téma spolupráce UMPRUM s firemní rovinou aplikační sféry, kterou u příležitosti celoškolní výstavy Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM inicioval prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci doc. Radek Sidun.  Diskuze se účastnili zástupci různých českých průmyslových podniků a podnikatelských subjektů – Jiří Vokoun, produktový manažer a vedoucí oddělení vývoje společnosti Škoda Transporation, a.s., Martin Wichterle, majitel firmy Wikov Industry, a.s., který mimo jiné také obnovil sklárny Bomma a Rückl, Leopold Bareš, výkonný ředitel firmy Sipral a.s. a kosmický inženýr a vědec s širokým polem působnosti Jan Lukačevič.

 Během setkání společně hodnotili své dosavadní zkušenosti spolupráce se školami, představy firem a studentů a snažili se dojít ke kompromisu, který by učinil spolupráci funkční a oboustranně přínosnou. „Shodli jsme se, že aspektů, které brzdí tvůrčí a efektivní spolupráci je celá řada. Mnohé z toho již naše škola začala řešit, jako například zlepšení prezentačních a dalších dovedností studentů, lepší přístup k praxi, nebo výběr úkolů a spoluprací, které studenty posunou někam dál. Jako zásadní se potom ukázala otázka, co si vlastně můžou UMPRUM a české průmyslové firmy vzájemně nabídnout a jak se o tom mohou informovat“, říká prorektor Radek Sidun. 

 Na úvodní diskuzi v blízké době navážou další, které by měly dopomoci nejen k nalezení stabilních partnerů UMPRUM v oblasti aplikační sféry, ale i ve zprostředkování kontaktů. Hlavním cílem však bude rozšíření informovanosti o existujících kreativních oborech. Vzájemná spolupráce je pro obě strany klíčová  a je potřeba ji neustále rozvíjet.

 

Foto: Iurii Ladutko