UMPRUM nově navázala spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR
Vytvořeno: 18. 12. 2019 od Spolupráce, UMlab

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jindřich Vybíral a prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Hanák podepsali 11. prosince 2019 memorandum o vzájemné spolupráci. Smyslem této spolupráce  je propojení průmyslu s kreativními uměleckými obory. Měla by napomoci hledání strategických partnerů v aplikační sféře, navázání kontaktů studentů a jednotlivých pracovišť UMPRUM s průmyslem, jakož i zlepšit informovanost průmyslu o kreativních oborech.

Prvním počinem této spolupráce bylo vyhlášení interní soutěže, v rámci které studenti z Ateliérů K.O.V., Skla a Keramiky a porcelánu navrhovali ocenění, které Svaz průmyslu a dopravy ČR bude udělovat českým firmám v příštím roce.

 „Naši studenti často přicházejí s neotřelými, inovativními návrhy a nebojí se formulovat odvážné vize. Snažíme se je vést k tomu, aby o designu i světě kolem sebe uvažovali kriticky a svým přístupem podněcovali nekonvenční způsoby práce a systematická řešení problémů. Studenti nejsou tolik svázáni požadavky vnějšího tržního prostředí a jejich projekty tak přinášejí svěží nápady, které nepodléhají přílišným kompromisům. Pro firmy může být spolupráce s nimi inspirativní a jejich návrhy bývají nezřídka dopracovány až do podoby uskutečnitelných produktů. Naše škola je s průmyslovými podniky v úzkém kontaktu.

Naopak posluchači se na základě praktických zkušeností dozvědí, co mohou od profese designéra ve skutečnosti očekávat. Naučí se svoji práci prezentovat a komunikovat s klienty. Při spolupráci s firmami jsou konfrontováni s omezeními a výzvami, které vyplývají z možností či nároků podniků, a učí se tak své originální ideje přizpůsobovat vnějším podmínkám,“  popisuje důležitost spolupráce s průmyslem rektor UMPRUM Jindřich Vybíral v rozhovoru pro časopis Spektrum.