UMPRUM oficiálním partnerem Nového evropského Bauhausu
Vytvořeno: 22. 11. 2021 od Spolupráce, UMlab

UMPRUM oficiálním partnerem Nového evropského Bauhausu

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze stala oficiálním partnerem Nového evropského Bauhausu.

Nový Evropský Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) je kreativní iniciativa, jejímž cílem je propojit myšlenky Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) s myšlenkami udržitelnosti, inkluze a estetiky. Jedná se o environmentální, ekonomický a kulturní projekt iniciovaný Evropskou komisí a její předsedkyní Ursulou von Der Leyen, jehož hlavní ambicí je propojit organizace, instituce, komunity a jednotlivce a utvářet udržitelný přístup k naší budoucnosti. Hlavní myšlenkou je tvůrčím a interdisciplinárním způsobem propojit svět vědy a techniky se světem kultury a umění na místní i evropské úrovni. Nový Evropský Bauhaus se snaží prostřednictvím spolupráce na různých úrovních propojit umělce, vědce, studenty, odborníky na digitální technologie, architekturu, urbanismus a inženýrství se všemi lidmi, kteří se těmito tématy inspirují, a zprostředkovat je veřejnosti formou konkrétních projektů a výstupů.

 UMPRUM se zavazuje podporovat a prosazovat tyto myšlenky nejen v rámci vnitřní struktury školy (studenti, zaměstnanci a pracovníci), ale také aktivně vyhledávat a navazovat spolupráci mezi dalšími institucemi v České republice i v rámci Evropské unie v rámci partnerství. Prostřednictvím aktivní účasti v programu NEB a diskusí s dalšími partnery bude UMPRUM usilovat o předávání těchto myšlenek a spoluvytváření nových nápadů a aktivit směřujících k udržitelné budoucnosti a lepšímu povědomí o současné globální situaci.

 Studenti a zaměstnanci UMPRUM potom budou mít možnost se do vytvoření společného archivu projektů s tématikou udržitelnosti a ekologie.

 Další informace o Novém evropském Bauhausu najdete na oficiálních stránkách NEB: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en