UMPRUM podepsala memorandum o spolupráci s hlavním městem Prahou
Vytvořeno: 23. 2. 2022 od Spolupráce, UMlab

 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze podepsala v pondělí 28. 2. 2022 memorandum o spolupráci hlavním městem Prahou. Slavnostního aktu se zúčastnili radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Vít Šimral a rektor UMPRUM Jindřich Vybíral. Obě strany podpisem potvrdily svůj zájem rozvíjet vzájemnou spolupráci, a to zejména v oblasti rozvoje kulturních a kreativních průmyslů i na výstavních a vzdělávacích projektech.

"UMPRUM je jednou z nejvýznamnějších vysokých škol na území hlavního města. Od roku 1885, kdy vznikla, jí prošli, ať už jako studenti nebo pedagogové, špičkoví architekti, designéři a další tvůrci. Někteří z nich dokonce přímo ovlivnili podobu města. V Praze teď například dochází k instalaci nových MHD přístřešků dle návrhu studia Olgoj Chorchoj, které je spjaté se současným vedením Ateliéru produktového designu. Těším se na další projekty, které v Praze díky UMPRUM vzniknou,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Naše spolupráce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou trvá již dlouhodobě. Tímto memorandem chceme na formální úrovni celou spolupráci potvrdit i do budoucna, protože pro Prahu, její městský design a vizuální podobu je UMPRUM jednou z klíčových školských institucí vůbec,” uvádí pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Spolupráce hlavního města a UMPRUM se týká především projektu Living Zone, který je zaměřen na zlepšování životního prostředí a veřejného prostoru v Praze. Designeři z UMPRUM například navrhují sociální zařízení v pražských ulicích, dále bezpečnostní bariéry, ale podílejí se i na zlepšování klimatu ve městě navrhováním tzv. termálních ostrůvků. Kromě toho vysoká škola často pro Prahu plní roli garanta v oblastech architektury a designu. Zástupci UMPRUM například bývají členy různých porot v soutěžích, které hlavní město vypisuje.

„Spolupracujeme s nejrůznějšími průmyslovými podniky nebo s Českou národní bankou, Státní tiskárnou cenin a mnoha dalšími subjekty. Našimi partnery jsou ale také obce a na prvním místě je to hlavní město Praha. Dosavadní spolupráce se uskutečňovala spíše v neformální rovině, nyní jsem proto rád, že se dostáváme k podpisu samotného memoranda. Velmi se těšíme, že memorandum přispěje k dalšímu zkvalitnění naší spolupráce,“ dodává rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

 

 

 

 

 

Zdroj informací: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_podepsala_memorandum_o_spolupraci_2.html#gallery-list