UMPRUM podepsala Memorandum o vzájemné spolupráci s Národní galerií v Praze
Vytvořeno: 25. 5. 2021 od Spolupráce, UMlab

 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Národní galerie v Praze v dubnu podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci.

 Obě instituce se v podepsaném dokumentu shodují na zájmu propojení aktivit na poli vědeckovýzkumných projektů, zlepšení kontaktu Národní galerie se studenty a absolventy UMPRUM nebo spolupráci na výstavních a vzdělávacích projektech.

 Dokument podepsala generální ředitelka NG Alicja Knast a rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.