UMPRUM uzavřela memorandum o spolupráci se Škoda Transportation a.s.
Vytvořeno: 10. 2. 2020 od Spolupráce, UMlab

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze uzavřela na začátku roku 2020 memorandum o vzájemné spolupráci se společností Škoda Transportation a. s.

Tímto dokumentem potvrzují svůj zájem na vzájemné kooperaci, především spolupráci na vědeckovýzkumných projektech a podpoře studentských prací, umožněním přístupu k různým technickým informacím nebo technologiím vztahujícím se k produktům společnosti. Tato spolupráce rozšíří vzdělávací a výstavní projekty školy a obohatí a zprofesionalizuje zadávání témat studentských projektů.

Memorandum završuje dosavadní dlouhodobou spolupráci, která probíhala především s Ateliérem průmyslového designu UMPRUM. Z několika úspěšných realizovaných projektů bychom mohli uvést úspěšnou diplomovou práci Tomáše Chludila, návrh autonomní tramvaje pro Prahu 2030 nebo tříčlánkovou nízkopodlažní tramvaj téhož autora, která byla prezentovaná na největším světovém veletrhu věnovanému železnici innoTrans.

Memorandum by mělo nejen potvrdit a prohloubit současnou spolupráci, ale také ji rozšířit a prohloubit zapojením dalších ateliérů školy.