UMPRUM v časopise SPEKTRUM
Vytvořeno: 18. 11. 2020 od Spolupráce, UMlab

 Aktivity UMPRUM a její snahy o prohloubení spolupráce nejen s výrobní sférou zaujaly natolik, že se staly tématem hned několika článků v časopisu Svazu průmyslu a dopravy ČR SPEKTRUM.

  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se intenzivně zabývá prohlubováním vztahu s aplikační sférou a otázkami kreativního průmyslu. Spolupráci navázala nejen s firmami z různých odvětví, ale od roku 2019 i se Svazem průmyslu a dopravy ČR.

 Že se nejedná jen o formální partnerství dokazuje hned několik článků v časopise SPEKTRUM.

  Jeden z článků v časopise SPEKTRUM se například věnuje otázce kreativnímu průmyslu a opírá se o postřehy a výsledky setkání UMPRUM s firmami. Zmiňuje důležitost spolupráce s designéry a všímá si, že důležitá není jen dokonalost výsledného produktu, ale i jeho celková prezentace. Sílu značky a důvěryhodnost země jako výrobce je potřeba zlepšovat nejen vysokou kvalitou produktů, ale také dobrou prezentací a reputací.
 Další z příspěvků představuje UMPRUM jako zázemí pro experimenty a inovace. A představuje strategie a cesty, kterými se škola ubírá, aby plně dostála svému názvu a byla plnohodnotným partnerem.
V časopise je zmíněna i zdařilá spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR, pro který studenti v rámci interní soutěže navrhovali ceny. Z návrhů byly vybrány k realizaci hned dva  – Puzzle Kristýny Mikoláškové a Kladivo Jakuba Křeliny, studentů z Ateliéru K.O.V.