Doktorské studium

Výtvarná umění

Kód programu: P8206
Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Průběh studia: podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a konzultanta z KTDU; program a formy teoretické části studia jsou stanoveny studentům individuálně s ohledem na zaměření projektu Katedry dějin a teorie umění
Závěr studia: teoretická část je po dvou letech ukončena veřejnou státní doktorskou zkouškou z teorie a dějin umění; tvůrčí část studia je završena na konci třetího ročníku obhajobou disertační práce
Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)

Doktorské studium v programu Výtvarná umění je tříleté a lze jej absolvovat prezenční nebo kombinovanou formou podle individuálního studijního plánu. Tento typ studia je určen absolventům magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru a vede k samostatné tvůrčí, výzkumné či vědecké práci ve 4 studijních oborech – Architektonická tvorba, Design, Výtvarná tvorba, Grafika a vizuální komunikace.

Obory a specifikace

Teorie a dějiny výtvarných umění

Kód oboru: P8101
Délka studia: 4 roky
Forma studia: prezenční nebo kombinované
Průběh studia: podle individuálního studijního plánu sestaveného po dohodě se školitelem, obsahuje přednášky, semináře i konzultace
Konec studia: studium je po třech letech zakončeno veřejnou státní doktorskou zkouškou z teorie a dějin umění ; vědecko-výzkumná část studia je završena na konci čtvrtého ročníku obhajobou teoretické disertační práce
Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)

Doktorské studium v programu Teorie a dějiny výtvarných umění je čtyřleté a lze jej absolvovat prezenční nebo distanční formou podle individuálního studijního plánu. Tento typ studia je určen absolventům magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru a vede k samostatné tvůrčí, výzkumné či vědecké práci. Výuka probíhá jen v rámci jediného studijního oboru – Teorie a dějiny moderního a současného umění.