Doktorské studium

Výtvarná umění

Doktorské studium v programu Výtvarná umění je čtyřleté a lze jej absolvovat prezenční nebo distanční formou podle individuálního studijního plánu. Tento typ studia je určen absolventům magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru a vede k samostatné tvůrčí, výzkumné či vědecké práci. 

 

Poznámka:

Doktorské studium P8206 Výtvarná umění – prezenční, nebo kombinovaná forma (tříleté)
Pro výše uvedený program platí, že je určen pouze pro studenty na dostudování, tj. studenti se do tohoto studijního programu již nepřijímají.

Studijní program

Teorie a dějiny výtvarných umění

Doktorské studium v programu Teorie a dějiny moderního a současného umění je čtyřleté a lze jej absolvovat prezenční nebo distanční formou podle individuálního studijního plánu. Tento typ studia je určen absolventům magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru a vede k samostatné tvůrčí, výzkumné či vědecké práci.

 

Poznámka:

Doktorské studium P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění – prezenční, nebo kombinovaná forma

Pro výše uvedený program platí, že je určen pouze pro studenty na dostudování, tj. studenti se do tohoto studijního programu již nepřijímají.