Specifikace

  • Forma: prezenční
  • Vyučovací jazyk: čeština
  • Délka studia: 2 roky
  • Typ studia: Navazující magisterský
  • Titul: MgA.
  • Kód oboru: 8206T100

Jednotlivé ateliéry se profilují v různých segmentech oboru designu od průmyslového a produktového, přes interiérový a oděvní i obuvní, až po materiálový. Význam ateliérové výuky, ve které se slučuje umělecký koncept s prací výzkumnou i technickou, i výuky předmětů dějin a filosofie umění v magisterském stupni ještě vzroste. Studium je koncipováno jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, které studenti získali během bakalářského studia designérských specializací na VŠUP i jiných vysokých školách.

Absolventi navazujícího magisterského studia oboru design jsou výrazné, aktivní, samostatné, iniciativní a kreativně uvažující designérské osobnosti. Během studia si osvojí principy tvůrčí práce, jsou schopni hledat a nacházet invenční a koncepčně hodnotná řešení, prosadit osobní přístup ke společenské zakázce, rozvíjet vlastní tvůrčí zázemí i vést a řešit rozsáhlé projekty naplňující nejvyšší nároky na estetický standard a technologické znalosti. Po ukončení by absolventi měli umět nejen dokázat řídit tým spolupracovníků, ale realizovat i samostatné projekty ve sféře industriální nebo ateliérové produkce s přesahy do Art designu. Absolventi všech specializací mají předpoklady pro to, aby úspěšně pokračovali v doktorském stupni studia, nebo se stali platnými členy výzkumných týmů, pracovali na vedoucích pozicích vývojového oddělení v průmyslových podnicích, vedli kreativní skupiny ve velkém designérském studiu, případně si založili studio vlastní.