Teorie a dějiny moderního a současného umění

Specifikace

  • Forma: prezenční
  • Vyučovací jazyk: čeština
  • Délka studia: 2 roky
  • Typ studia: Navazující magisterský
  • Titul: Mgr.
  • Kód oboru: 8101T007

Navazující magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků o moderním a současném umění, architektuře a designu, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti v tomto oboru. Obor poskytuje specifické znalosti a seznamuje se speciálními metodami, jež jsou nutné pro analýzu a interpretaci moderního a současného umění. Má naučit posluchače díla moderního a současného umění nejen analyzovat a interpretovat, ale také historizovat a zasazovat do kontextu. Přednášky, semináře a další formy výuky směřují k tomu, aby se posluchači seznámili s aktuální uměleckohistorickou metodologií a zároveň byli schopni do ní integrovat svou účast na kulturních hodnotách a normách současnosti. Sblížení teoretické a kritické reflexe s aktuální uměleckou praxí je jedním z hlavních principů studijního oboru.

Cílem je vychovávat erudované kritiky, teoretiky, historiky, kurátory nebo pedagogy, schopné uplatnit získané poznatky a přístupy jak v příslušné oblasti uměleckého provozu, tak v akademickém výzkumu. Posluchači jsou připravováni na práci v muzeích, galeriích, vědeckých institucích, ale také ve studiích i ateliérech zabývajících se designem a novými obrazovými médii. V této oblasti mohou pracovat jak koncepčně, tak i strategicky. Zároveň se absolventi mohou uplatnit při formování odborného diskursu v zanedbaném oboru výtvarné kritiky a publicistiky. Příležitost pro absolventy nabízí také umělecké školství, které vykazují velký deficit odborníků hlavně na současné umění a design.

Obor

Výuka probíhá pod Katedrou teorie a dějin umění