Specifikace

  • Forma: prezenční
  • Vyučovací jazyk: čeština
  • Délka studia: 2 roky
  • Typ studia: Navazující magisterský
  • Titul: MgA.
  • Kód oboru: 8206T108

Dvouleté studium oboru výtvarná tvorby je zaměřeno na různé segmenty volného umění. Studium umožňuje maximálně rozvinout a kultivovat výtvarný talent studentů a podpoří jejich ochotu k experimentu. Umělci si osvojí schopnost jasně formulovat umělecký problém, zapojit se do umělecké diskuze o současném umění, zpracovat umělecký projekt od výtvarného záměru až po realizaci, hájit vlastní postoj, být otevřený všemu novému a reagovat na aktuální jevy ve společnosti. Význam ateliérové výuky, ve které se pojí umělecký koncept s prací výzkumnou, i výuky předmětů dějin a filosofie umění v magisterském stupni ještě vzroste. Studium je koncipováno jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, které studenti získali během bakalářského studia uměleckých oborů na VŠUP i na jiných vysokých školách.

Absolventi jsou  technicky i znalostně vybaven na úrovni aktuálních poznatků a mají trvalý zájem o svůj další rozvoj i vzdělávání. Studenti jsou společensky aktivní, sociálně vnímavý a osvojují si principy tvůrčí práce. Koncepce studia vytváří u absolventů předpoklady pro široké uplatnění v uměleckém i umělecko-řemeslném provozu u nás i v zahraničí. Po ukončení studia se v ideálním případě stanou samostatnými umělci, mohou se zapojit do galerijní praxe, stanou se součástí architektonických projektů, působí ve vzdělávacích institucích, realizují se ve veřejném prostoru, případně pracují pro obory filmu a divadla.

Obory

Výuka probíhá v následujících 5 ateliérech