Přijímací řízení

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu (B8206) a magisterského studijního programu (M8206) pro akademický rok 2017/18

Upozornění! Pro akademický rok 2017/2018 se neotvírá Ateliér supermédií, a to v žádném studijním programu.

Bakalářské studium (B8206)  - pouze prezenční forma

Magisterské studium (M8206)  - studijní obor Architektonická tvorba - pouze prezenční forma

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně VŠUP v úředních hodinách) je 30. 11. 2016.

 

Přihlášky ke studiu a portfolia lze odevzdat také osobně na adrese školy v podatelně v prvním patře.
Úřední hodiny podatelny do 30. 11. 2016
Po - Čt 9:00- 12:00, 13:00 -15:30 hodin
Pá 9:00 -13:00 hodin
Kontakt na podatelnu: 251 098 239, podatelna@vsup.cz


Číst více...

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu (N8206) pro akademický rok 2017/18

Upozornění! Pro akademický rok 2017/2018 se neotvírá Ateliér supermédií, a to v žádném studijním programu.

Navazující magisterské studium (N8206) – pouze prezenční forma

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru z těch, které vypisují pro daný rok přijímací řízení, a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné informace a pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně VŠUP v úředních hodinách) je 30. 11. 2016.


Číst více...

Přijímací řízení do teoretického navazujícího magisterského studijního programu (N8101) pro akademický rok 2017/18

 

Uchazeči o toto teoretické studium (pouze v prezenční formě) se mohou přihlásit pouze do jediného oboru – Teorie a dějiny moderního a současného umění. Přihlašují se prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně VŠUP v úředních hodinách) je 31. 03. 2017.


Číst více...

Přijímací řízení do akreditovaných doktorských studijních programů Výtvarná umění (P8206) a Teorie a dějiny výtvarných umění (P8101) na akademický rok 2017/18

Upozornění! Pro akademický rok 2017/2018 se neotvírá Ateliér supermédií, a to v žádném studijním programu.

Uchazeči o teoretické doktorské studium (v kombinované nebo prezenční formě) se mohou přihlásit pouze do jediného oboru:

  • Teorie a dějiny moderního a současného umění,

zatímco v programu Výtvarná umění (v kombinované nebo prezenční formě) mohou podle svého zaměření zvolit jeden ze čtyř oborů:

  • Architektonická tvorba
  • Design
  • Výtvarná tvorba
  • Grafika a vizuální komunikace

Zájemci se přihlašují pouze prostřednictvím elektronické přihlášky, jejíž formulář je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně VŠUP v úředních hodinách) je 30. 04. 2017.


Číst více...

Školitelé 2017/2018