Přijímací řízení

Přijímací řízení do bakalářského a magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání Umění pro akademický rok 2022/23

 

Magisterské studium (6 leté) – pouze prezenční forma

Studijní program Architektonická tvorba – Katedra architektury

  • Ateliér architektury I, Ateliér architektury II, Ateliér architektury III, Ateliér architektury IV

 

Bakalářské studium (4 leté) – pouze prezenční forma

Studijní program Design:

Katedra designu

  • Ateliér průmyslového designu, Ateliér designu nábytku a interiéru, Ateliér produktového designu

Katedra užitého umění

  • Ateliér skla, Ateliér keramiky a porcelánu, Ateliér K. O. V., Ateliér textilní tvorby, Ateliér módní tvorby, Ateliér designu oděvu a obuvi

 

Studijní program Volné umění – Katedra volného umění

  • Ateliér volného umění I, Ateliér volného umění II, Ateliér volného umění III, Ateliér volného umění IV

 

Studijní program Grafika a vizuální komunikace  Katedra grafiky

  • Ateliér ilustrace a grafiky, Ateliér tvorby písma a typografie, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Ateliér animace a filmu, Ateliér grafického designu a nových médií, Ateliér fotografie II, Ateliér designu a digitálních technologií

 

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž. Elektronická přihláška bude přístupná na začátku měsíce října 2021.

 

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 11. 2021.

 

NUTNO ROZKLIKNOUT !!!

   


Číst více...

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání Umění pro akademický rok 2022/23

 

Navazující magisterské studium – pouze prezenční forma

 

Studijní program Architektonická tvorba (3 leté studium) – Katedra architektury

  • Ateliér architektury I, Ateliér architektury II, Ateliér architektury III, Ateliér architektury IV

 

Studijní program Design (2 leté studium)

Katedra designu

  •   Ateliér průmyslového designu, Ateliér designu nábytku a interiéru, Ateliér produktového designu

Katedra užitého umění

  • Ateliér skla, Ateliér keramiky a porcelánu, Ateliér K. O. V., Ateliér textilní tvorby, Ateliér módní tvorby, Ateliér designu oděvu a obuvi

 

Studijní program Volné umění (2 leté studium) – Katedra volného umění

  • Ateliér volného umění I, Ateliér volného umění II, Ateliér volného umění III, Ateliér volného umění IV

 

Studijní program Grafika a vizuální komunikace (2 leté studium) – Katedra grafiky

  •  Ateliér ilustrace a grafiky, Ateliér tvorby písma a typografie, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Ateliér animace a filmu, Ateliér grafického designu a nových médií, Ateliér fotografie II, Ateliér designu a digitálních technologií

 

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru, a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné informace a pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž. Elektronická přihláška bude přístupná na začátku měsíce října 2021.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 11. 2021.

NUTNO ROZKLIKNOUT !!!

   


Číst více...

Elektronická přihláška