Přijímací řízení

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu (B8206) a magisterského studijního programu (M8206) pro akademický rok 2019/20

Bakalářské studium (B8206) - studijní obory: Design, Grafika a vizuální komunikace, Výtvarná tvorba - pouze prezenční forma

Magisterské studium (M8206)  - studijní obor Architektonická tvorba - pouze prezenční forma

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 11. 2018.

 

Přihlášky ke studiu a portfolia lze odevzdat také osobně na adrese školy v podatelně - 1. patro, dveře č. 101.
Úřední hodiny podatelny do 30. 11. 2018
Po - Čt 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 hodin
Pá 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt na podatelnu: 251 098 234, podatelna@vsup.cz


Číst více...

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu (N8206) pro akademický rok 2019/20

Navazující magisterské studium (N8206) – studijní obory: Architektura, Design, Grafika a vizuální komunikace, Výtvarná tvorba - pouze prezenční forma

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru, a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné informace a pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 11. 2018.


Číst více...

Přijímací řízení do teoretického navazujícího magisterského studijního programu (N8101) pro akademický rok 2019/20

 

Uchazeči o toto teoretické studium (pouze v prezenční formě) se mohou přihlásit pouze do jediného oboru – Teorie a dějiny moderního a současného umění. Přihlašují se prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 31. 03. 2019.

Přihlášky ke studiu lze odevzdat také osobně na adrese školy v podatelně - 1. patro, dveře č. 101.
Úřední hodiny podatelny do 31.3.2019
Po - Čt 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 hodin
Pá 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt na podatelnu: 251 098 234, podatelna@vsup.cz

 


Číst více...

Přijímací řízení do akreditovaných doktorských studijních programů Výtvarná umění (P8206) a Teorie a dějiny výtvarných umění (P8101) na akademický rok 2019/20

 

Uchazeči o teoretické doktorské studium (v kombinované nebo prezenční formě) se mohou přihlásit pouze do jediného oboru:

  • Teorie a dějiny moderního a současného umění,

zatímco v programu Výtvarná umění (v kombinované nebo prezenční formě) mohou podle svého zaměření zvolit jeden ze čtyř oborů:

  • Architektonická tvorba
  • Design
  • Výtvarná tvorba
  • Grafika a vizuální komunikace

Zájemci se přihlašují pouze prostřednictvím elektronické přihlášky, jejíž formulář je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 04. 2019.


Číst více...

Školitelé 2019/2020

Elektronická přihláška