Přijímací řízení

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO AK. ROKU 2021/22

MATURITNÍ ZKOUŠKA

V souvislosti s nedávným rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o změně podmínek maturitní zkoušky informuje uchazeče o studium, že konkrétní způsob složení maturitní zkoušky nebude mít vliv pro přijetí ke studiu. Uchazeči nemusí dokládat, že absolvovali nepovinou profilovou zkoušku (ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka), ani zda jim díky pomoci ve zdravotnictví bude splnění didaktického testu úředně uznáno. K zápisu do studia postačí prokázání úspěšného složení maturitní zkoušky. V souladu se zákonem o vysokých školách umožníme doložení dokladu o vykonání maturitní zkoušky v odloženém termínu až o 90 dnů ode dne zápisu do studia.

 

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

S ohledem na uzavření škol (mimořádné opatření proti šíření nemoci COVID-19) upozorňujeme, že přihlášky není možné podávat osobně na podatelně školy. Přihlášky prosím posílejte výhradně prostřednictvím doručovacích služeb (pošta apod.). Děkujeme za pochopení.

 

CIZÍ JAZYK

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace sdělujeme, že povinnou součást přihlášky - úředně ověřenou kopii osvědčení - certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1, je možné zaslat dodatečně, a to nejpozději do 26.2.2021. K přihlášce (nejpozději do konce listopadu) je však nutné zaslat potvrzení o předpokládaném termínu zkoušky nebo předpokládaném termínu získání tohoto certifikátu.
 

 

 

Upravené přijímací řízení do bakalářského a magisterského studijního programu pro akademický rok 2021/22

 

Tímto opatřením se ruší předchozí verze ze dne 4. 12. 2020. Aby byl dokument celistvý, rekapitulujeme v něm kroky, které již proběhly. Úpravy jsou vyznačeny červeně.

ROZHODNUTÍ REKTORA č. 45 ze dne 4. prosince 2020 o změnách v přijímacím řízení do prezenčních bakalářských a magisterských studijních programů z oblasti vzdělávání Umění pro akademický rok 2021/22 k nalezení zde.

POZOR OPĚT AKTUALIZOVÁNO Z DŮVODŮ MIMOŘÁDNÉ SITUACE

 

TERMÍNY:

1. kolo – distančně 17. 12. 2020 (Výtvarná tvorba – Katedra volného umění) a 15. 2. 2021 (Design, Grafika a vizuální komunikace, Architektonická tvorba)

2. kolo – distančně 23. – 26. 3. 2021

PRŮBĚH: dvoukolově, 1. kolo distančně, 2. kolo distančně – podrobnější informace níže, zvýrazněno červeně.

 

Magisterské studium (6 leté) – pouze prezenční forma

Studijní program Architektonická tvorba – Katedra architektury

 • Ateliér architektury I
 • Ateliér architektury II
 • Ateliér architektury III
 • Ateliér architektury IV

Bakalářské studium (4 leté) – pouze prezenční forma

Studijní obor / program Design*

Katedra designu

 • Ateliér průmyslového designu
 • Ateliér designu nábytku a interiéru
 • Ateliér produktového designu

Katedra užitého umění

 • Ateliér skla
 • Ateliér keramiky a porcelánu
 • Ateliér K. O. V.
 • Ateliér módní tvorby
 • Ateliér designu oděvu a obuvi
 • Ateliér textilní tvorby

Studijní obor / program Grafika a vizuální komunikace* – Katedra grafiky

 • Ateliér ilustrace a grafiky
 • Ateliér tvorby písma a typografie
 • Ateliér grafického designu a vizuální komunikace
 • Ateliér filmové a televizní grafiky
 • Ateliér grafického designu a nových médií
 • Ateliér fotografie II

Studijní program Výtvarná umění, studijní obor Výtvarná tvorba *– Katedra volného umění

 • Ateliér sochařství
 • Ateliér malby
 • Ateliér intermediální konfrontace
 • Ateliér fotografie 1

 
* V případě nově zaváděných programů označených kurzívou a hvězdičkou, jde o předběžné avízo o jejich otevření v případě schválení jejich akreditace. Přijímací řízení do 4letého bakalářského studijního programu Design a Grafika a vizuální komunikace bude odpovídat podmínkám uvedeným v příloze pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium. V případě přijetí do studijního programu Výtvarná umění, studijní obor Výtvarná tvorba mohou být nově přijatí uchazeči zapsání do programu Volné umění, o jehož akreditaci bylo rovněž požádáno.

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 11. 2020.

 

NUTNO ROZKLIKNOUT !!!

   


Číst více...

Upravené přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2021/22

 

Tímto opatřením se ruší předchozí verze ze dne 4. 12. 2020. Aby byl dokument celistvý, rekapitulujeme vněm kroky, které již proběhly. Úpravy jsou vyznačeny červeně.

ROZHODNUTÍ REKTORA č. 45 ze dne 4. prosince 2020 o změnách v přijímacím řízení do prezenčních bakalářských a magisterských studijních programů z oblasti vzdělávání Umění pro akademický rok 2021/22 k nalezení zde.

 

POZOR OPĚT AKTUALIZOVÁNO Z DŮVODŮ MIMOŘÁDNÉ SITUACE

TERMÍNY:

1. kolo – distančně 17. 12. 2020

2. kolo – distančně 23. – 26. 3. 2021

PRŮBĚH: dvoukolově, 1. kolo distančně, 2. kolo distančně – podrobnější informace níže, zvýrazněno červeně

 

Navazující magisterské studium – pouze prezenční forma

Studijní program Architektonická tvorba (3 leté studium) – Katedra architektury

 • Ateliér architektury I
 • Ateliér architektury II
 • Ateliér architektury III
 • Ateliér architektury IV

Studijní obor / program Design* (2 leté studium)

Katedra designu

 •  Ateliér průmyslového designu
 •  Ateliér designu nábytku a interiéru
 •  Ateliér produktového designu

Katedra užitého umění

 • Ateliér skla
 • Ateliér keramiky a porcelánu
 • Ateliér K. O. V.
 • Ateliér módní tvorby
 • Ateliér designu oděvu a obuvi
 • Ateliér textilní tvorby

Studijní obor / program Grafika a vizuální komunikace* (2 leté studium) – Katedra grafiky

 • Ateliér ilustrace a grafiky
 • Ateliér tvorby písma a typografie
 • Ateliér grafického designu a vizuální komunikace
 • Ateliér filmové a televizní grafiky
 • Ateliér grafického designu a nových médií
 • Ateliér fotografie II

Studijní program Výtvarná umění, studijní obor Výtvarná tvorba (2 leté studium) – Katedra volného umění

 • Ateliér sochařství
 • Ateliér malby
 • Ateliér intermediální konfrontace
 • Ateliér fotografie 1

* V případě nově zaváděných programů označených kurzívou a hvězdičkou, jde o předběžné avízo o jejich otevření v případě schválení jejich akreditace. Přijímací řízení do 4letého bakalářského studijního programu Design a Grafika a vizuální komunikace bude odpovídat podmínkám uvedeným v příloze pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium. V případě přijetí do studijního programu Výtvarná umění, studijní obor Výtvarná tvorba mohou být nově přijatí uchazeči zapsání do programu Volné umění, o jehož akreditaci bylo rovněž požádáno.

 

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru, a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné informace a pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 11. 2020.

NUTNO ROZKLIKNOUT !!!

   


Číst více...

 

Přijímací řízení do akreditovaného doktorského studijního programu Výtvarná umění (P8206) 2021/22

Uchazeči v programu Výtvarná umění (v kombinované nebo prezenční formě) mohou podle svého zaměření zvolit jeden ze čtyř oborů:

 • Architektonická tvorba
 • Design
 • Výtvarná tvorba
 • Grafika a vizuální komunikace

Zájemci se přihlašují pouze prostřednictvím elektronické přihlášky, jejíž formulář je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.umprum.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 04. 2021.

 

NUTNO ROZKLIKNOUT !!!

   

 


Číst více...

Informace pro příjímací řízení 2021/2022 do doktorského programu pod stávajícím názvem Teorie a dějiny výtvarných umění

 

Doktorský studijní program Teorie a dějiny výtvarných umění na UMPRUM prochází procesem nové akreditace. Pokud bude vyřízen kladně, bude přijímací řízení vypsáno na konci června a samotné přijímací řízení proběhne na konci srpna.

Prosíme všechny zájemce, aby sledovali aktuální informace na webu UMPRUM. Doufáme, že budeme moci na začátku října navzdory administrativním obtížím uvítat nové studentky a studenty a těšíme se na spolupráci s nimi.

 

 

Informace pro příjímací řízení 2021/2022 do navazujícího magisterského programu pod stávajícím názvem Teorie a dějiny výtvarných umění

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (dále jen UMPRUM) nevypisuje pro akademický rok 2021/22 přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu pod stávající názvem Teorie a dějiny výtvarných umění. Aktuálně tento studijní program prochází procesem akreditace, v této věci UMPRUM stále čeká na rozhodnutí Národního akreditačního úřadu. Přijímací řízení do nově akreditovaného studijního programu bude možné v příštím roce, tj. do akademického roku 2022/23.