Přijímací řízení

U seznamu školitelů pro akademický rok 2018/2019 může po konání Oborové rady (26. 2. 2018) dojít ke změně.

Školitelé 2017/2018