Katedra teorie a dějin umění

Přednáškové pásmo 

Milena Bartlová v rámci programu LutherLenin

Událost: 2. 12. 2017
Výstava studentů Ateliéru Fotografie v Paříži 

Look at Me

Událost: 5. 10. 2017 - 4. 11. 2017
 

Konzultační hodiny KTDU pro ZS 2017/18

214
Karel Císař / ST / 12.00 - 13.15
Kaliopi Chamonikola / ST / 13.15 - 14.30

311
Milena Bartlová / PO / 11.00 - 12.30 (domluva předem emailem)
Martina Pachmanová / ÚT / 12.45 - 14.00
Johanka Lomová / PÁ / 12.30 - 13.30

312
Lada Hubatová-Vacková / ST / 16.00 - 17.30
Pavla Pauknerová / ST / 10.45 - 12.15
Jan Wollner / ÚT / 10.30 - 12.00
 
Rektorát
Cyril Říha / ÚT / 14.30 - 16.00
Vytvořeno: 9. 10. 2017
Výstava 

Karin Zadrick - Zbytky

Událost: 6. 9. 2017 - 10. 10. 2017
Gratulujeme 

1. cena pro Kláru Pelouškovou v soutěži Paragone

Vytvořeno: 15. 5. 2017

Katedra teorie a dějin umění je místem setkávání umělecké teorie a praxe. Nabízí studentům širokou škálu kurzů, představujících vývoj výtvarné kultury od pravěku až k současnosti. Zhruba třetina z nich je věnována dění na umělecké scéně posledních padesáti let. Vedle obecných témat, překračujících hranice výtvarných oborů, pokrývá tato výuka také speciální problematiku jednotlivých uměleckých disciplín - volného umění, architektury i designu. Katedra nabízí rovněž kurzy z filozofie a estetiky, jakož i výuku pedagogických disciplín a managementu umění.

Vedle výuky v šestiletém magisterském studiu organizuje katedra také individuální teoretickou přípravu doktorandů ve čtyřech studijních oborech: Architektura a design, Grafika a vizuální komunikace, Volné a užité umění a Teorie a dějiny moderního a současného umění.

Katedra zabezpečuje rovněž navazující magisterské studium v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění. Dvouletý program je určený absolventům bakalářského studia dějin umění nebo příbuzných oborů. Výchozí premisou tohoto studia je přesvědčení, že synergie, vzniklá při společné profesionální přípravě, prospěje jak budoucím umělcům, kritikům a kurátorům současného umění, tak samotné vzdělávací instituci.

Uměnovědné disciplíny byly důležitou součástí studia už od založení Uměleckoprůmyslové školy v roce 1885. Prvními profesory dějin umění byli tehdy nejvýznamnější český estetik Otakar Hostinský a výtvarný kritik Karel B. Mádl. Jejich pokračovateli byli mimo jiné vynikající historikové umění Antonín Matějček, Václav Vilém Štech, Jaromír Pečírka, Václav Nebeský a František Kovárna.

K principům uměleckého vzdělávání na současné VŠUP patří vyváženost intelektuálního a uměleckého růstu posluchačů. Škola vytváří prostor pro reflexi a sebereflexi jejich tvořivosti, což je nutně spjato s přemýšlením o dílech jiných umělců - jak v současné, tak v historické perspektivě. Široce založené studium humanitních disciplín je proto nedílnou součástí učebních programů. Výuka dějin a teorie umění, jakož i filozofie a estetiky, má vybavit budoucí umělce potřebným množstvím poznatků a rozvíjet jejich schopnost zaujímat kritická stanoviska a formulovat teoretické koncepty.

seznam studentů

1. ročník:
Natálie Drtinová
Dávid Gabera
Markéta Jonášová
Lenore Jurkyová
Bára Kamarytová
Edita Kubištová
Klára Peloušková
Michal Vaníček
Veronika Vysloužilová

2. ročník:
Anna Bujňáková
Klára Burianová
Tereza Hrušková
Václav Huml
Markéta Jonášová
Lukáš Pilka
Anna Pogranová
Martina Poliačková
Anna Remešová
Eva Skopalová
Alena Štěrbová
Ivana Vranková
Adam Vrbka
Martin Žemlička

Kateřina Hanáčková
Tereza Jindrová
Martina Kamenárová
Karolina Ketmanová
Jakub Král
Eliška Kubínová
Jana Pavlová
Gabriela Petrová
Mariana Placáková
Eva Slunečková

Doktorandi:
Martin Kropáč
Kateřina Kuthanová
Anna Hejmová
Petr Kíma
Michaela Jehlíková-Janečková
Andrea Bartáková
Mariana Dufková
Anna Lískovcová