Katedra teorie a dějin umění

 

Konzultační hodiny KTDU v ZS 2020/2021

214
Karel Císař / ÚT / 14.30 - 16.00 (domluva předem emailem) 
Klára Peloušková / ÚT / 9.00 - 10.30 (domluva předem emailem) 
Kristýna Péčová / ČT / 13.00 - 14.30 (domluva předem emailem)
Michal Vaníček / PO distančně / 14.00 - 15.30 (zápis ZDE)
                          / ČT prezenčně / 10.30 - 12.00 (zápis ZDE)
 
311
Milena Bartlová / PO / 9.00 - 10.30 (domluva předem emailem)
Leonora Kitzbergerová / ÚT / 12.00 - 14.30 (domluva předem emailem)
Johanka Lomová / ST / 12.30 - 14.00 (domluva předem emailem)
Martina Pachmanová / ÚT / 10.30 - 12.00 (domluva předem emailem)
Cyril Říha / ÚT / 15.00 - 16.30 (domluva předem emailem)

312
Klára Brůhová / ÚT / 11.30 - 12.30 (domluva předem emailem)
Lada Hubatová-Vacková / ST / 12.30 - 14.00 (domluva předem emailem)
Pavla Pauknerová / ST / 9.00 - 10.30 (domluva předem emailem)
Veronika Rollová / ÚT / 15.30 - 17.00 (domluva předem emailem)
Jan Wollner / rodičovská dovolená
 
Rektorát
Jindřich Vybíral / konzultace jsou možné po domluvě emailem
Vytvořeno: 18. 9. 2020
 

Konzultační hodiny KTDU v LS 2019/2020

214
Karel Císař / ÚT / 16.00 - 17.30 (domluva předem emailem) 
Klára Peloušková / ÚT / 13.00 - 14.30 (domluva předem emailem) 
Kristýna Péčová / PO / 13.00 - 14.30 (domluva předem emailem)
Michal Vaníček / ST / 16.30 - 18.00 a / ČT / 10.30 - 12.00 (zápis ZDE)
 
311
Milena Bartlová / PO / 9.00 - 10.30 (domluva předem emailem)
Leonora Kitzbergerová / ST / 13.00 - 14.30 (domluva předem emailem)
Johanka Lomová / PO / 10.30 - 11.30
Martina Pachmanová / ÚT / 15.00 - 16.30
Cyril Říha / sabatikl
 

312
Klára Brůhová / ST / odpoledne (konzultace jsou možné po domluvě emailem)
Lada Hubatová-Vacková / ÚT / 15.00 - 16.30 (domluva předem emailem)
Pavla Pauknerová / ČT / 17.00 - 17.45 (domluva předem emailem)
Jan Wollner / rodičovská dovolená
 
Rektorát
Jindřich Vybíral / konzultace jsou možné po domluvě emailem
Vytvořeno: 30. 6. 2020
Výstava prodloužena do 27. 6. 2020 

One-to-one. Výzvy bílé krychle

Událost: 10. 3. 2020 - 27. 6. 2020
Výstava 

Bylo nebylo nebylo bylo: SKLO

Událost: 6. 3. 2020 - 7. 6. 2020
Výstava 

What Is Ours

Událost: 28. 1. 2020 - 24. 2. 2020
Konference 

Kánon

Událost: 20. 1. 2020 - 21. 1. 2020
Gratulujeme 

Jedním z laureátů Ceny Věry Jirousové je Matěj Forejt

Vytvořeno: 4. 11. 2019
Kolokvium 

Mezinárodní kolokvium Vašulka Kitchen Brno

Událost: 22. 10. 2019 - 23. 10. 2019

Katedra teorie a dějin umění je místem setkávání umělecké teorie a praxe. Nabízí studentům širokou škálu kurzů, představujících vývoj výtvarné kultury od pravěku až k současnosti. Zhruba třetina z nich je věnována dění na umělecké scéně posledních padesáti let. Vedle obecných témat, překračujících hranice výtvarných oborů, pokrývá tato výuka také speciální problematiku jednotlivých uměleckých disciplín - volného umění, architektury i designu. Katedra nabízí rovněž kurzy z filozofie a estetiky, jakož i výuku pedagogických disciplín a managementu umění.

Vedle výuky v šestiletém magisterském studiu organizuje katedra také individuální teoretickou přípravu doktorandů ve čtyřech studijních oborech: Architektura a design, Grafika a vizuální komunikace, Volné a užité umění a Teorie a dějiny moderního a současného umění.

Katedra zabezpečuje rovněž navazující magisterské studium v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění. Dvouletý program je určený absolventům bakalářského studia dějin umění nebo příbuzných oborů. Výchozí premisou tohoto studia je přesvědčení, že synergie, vzniklá při společné profesionální přípravě, prospěje jak budoucím umělcům, kritikům a kurátorům současného umění, tak samotné vzdělávací instituci.

Uměnovědné disciplíny byly důležitou součástí studia už od založení Uměleckoprůmyslové školy v roce 1885. Prvními profesory dějin umění byli tehdy nejvýznamnější český estetik Otakar Hostinský a výtvarný kritik Karel B. Mádl. Jejich pokračovateli byli mimo jiné vynikající historikové umění Antonín Matějček, Václav Vilém Štech, Jaromír Pečírka, Václav Nebeský a František Kovárna.

K principům uměleckého vzdělávání na současné VŠUP patří vyváženost intelektuálního a uměleckého růstu posluchačů. Škola vytváří prostor pro reflexi a sebereflexi jejich tvořivosti, což je nutně spjato s přemýšlením o dílech jiných umělců - jak v současné, tak v historické perspektivě. Široce založené studium humanitních disciplín je proto nedílnou součástí učebních programů. Výuka dějin a teorie umění, jakož i filozofie a estetiky, má vybavit budoucí umělce potřebným množstvím poznatků a rozvíjet jejich schopnost zaujímat kritická stanoviska a formulovat teoretické koncepty.

seznam studentů

1. ročník:

David Bláha
Anna Crhová
Zuzana Dusilová
Helena Jonášová
Kateřina Klímová
Robin Mudry
Mariana Pecháčková
Anna Roubalová
Eva Slabá
Kateřina Sýsová
Ondřej Šebestík


2. ročník:

Denisa Dolanská
Alexandra Erbyová
Maro Hajrapetjanová
Helena Jonášová
Kateřina Klímová
Anežka Kořínková
Kateryna Ruzhyna
Karin Schwarzbacherová
Viktorie Vítů
Eva Andrejsová
Anna-Agáta Denzenová
Kateřina Hlahůlková
Klára Hudáková
Kamila Huptychová
Michal Jalůvka
Veronika Jankovičová
Lenore Jurkyová
Valentyna Nikolenko
Alice Vítková

Doktorandi:

Emma Hanzlíková
Petra Hlaváčková
Jaroslav Tvrdoň
Tereza Vernerová Volná
Karolina Jirkalová
Klára Peloušková
Lukáš Pilka
Michal Vaníček
Martin Kropáč
Anna Hejmová
Petr Klíma
Mariana Šindelková
Michaela Jehlíková-Janečková
Radim Vondráček
Markéta Vinglerová
Jitka Šosová
Pavlína Vogelová
Vojtěch Märc
Kateřina Kuthanová
Darina Zavadilová
Martin Vaněk