Katedra teorie a dějin umění

Výstava 

Architektura a česká politika

Událost: 15. 9. 2021 - 16. 11. 2021
akce Nakladatelství UMPRUM 

Divadlo ulice – uvedení knihy

Událost: 13. 10. 2021
Přednáška 

Nicolay Boyadjiev - On Design(ed)-Research: Multidisciplinary Design Practice for Viable Futures

Událost: 21. 10. 2021
Výstava 

Civilizovaná žena

Událost: 8. 10. 2021 - 10. 7. 2022
Gratulujeme 

Cenu Věry Jirousové vyhrála Milena Bartlová a Tina Poliačková

Vytvořeno: 29. 9. 2021
 

Konzultační hodiny KTDU v ZS 2021/2022

214
Karel Císař / ÚT / 16.00 - 17.00 (domluva předem emailem) 

Klára Peloušková / ÚT / 9.00 - 10.30 (domluva předem emailem) 

Michal Vaníček / ST / 14.00 - 15.30 (zápis ZDE)

                          / ČT / 10.30 - 12.00 (zápis ZDE)

 

311

Milena Bartlová / ST / 14.30 - 16.00 (domluva předem emailem)

Leonora Kitzbergerová / ÚT / 12.00 - 14.30 (domluva předem emailem)

Johana Lomová / PO / 9.00 - 11.00 (domluva předem emailem)

Martina Pachmanová / ST / 13.00 - 14.30 (domluva předem emailem)

Cyril Říha / ÚT / 14.30 - 16.00 (domluva předem emailem)


312

Klára Brůhová / ÚT / 11.30 - 12.30 (domluva předem emailem)

Lada Hubatová-Vacková / ST / 15.00 - 16.30 (domluva předem emailem)

Pavla Pauknerová / PÁ / 10.00 - 11.30 (domluva předem emailem)

Veronika Rollová / rodičovská dovolená

Jan Wollner / ÚT / 13.00 - 14.30 (domluva předem emailem)

 

Rektorát

Jindřich Vybíral / konzultace jsou možné po domluvě emailem

Vytvořeno: 27. 9. 2021
 

Fotoreport z exkurze KTDU v Brně

Vytvořeno: 24. 9. 2021
Konference 

VII. Sjezd historiků a historiček umění

Událost: 23. 9. 2021 - 25. 9. 2021
Výstava 

Michal Vaníček kurátorem expozice Ópera v Miláně

Událost: 6. 9. 2021 - 9. 9. 2021
Sympozium / výstava 

Dioptrie Medúsy - Osobnosti UMPRUM formovaly 28. ročník Mikulovského výtvarného sympozia

Událost: 8. 8. 2021 - 31. 10. 2021
Aktuality 

Přijímací řízení do doktorského programu

Událost: 20. 7. 2021

Katedra teorie a dějin umění je místem setkávání umělecké teorie a praxe. Nabízí studentům širokou škálu kurzů, představujících vývoj výtvarné kultury od pravěku až k současnosti. Zhruba třetina z nich je věnována dění na umělecké scéně posledních padesáti let. Vedle obecných témat, překračujících hranice výtvarných oborů, pokrývá tato výuka také speciální problematiku jednotlivých uměleckých disciplín - volného umění, architektury i designu. Katedra nabízí rovněž kurzy z filozofie a estetiky, jakož i výuku pedagogických disciplín a managementu umění.

Vedle výuky v šestiletém magisterském studiu organizuje katedra také individuální teoretickou přípravu doktorandů ve čtyřech studijních oborech: Architektura a design, Grafika a vizuální komunikace, Volné a užité umění a Teorie a dějiny moderního a současného umění.

Katedra zabezpečuje rovněž navazující magisterské studium v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění. Dvouletý program je určený absolventům bakalářského studia dějin umění nebo příbuzných oborů. Výchozí premisou tohoto studia je přesvědčení, že synergie, vzniklá při společné profesionální přípravě, prospěje jak budoucím umělcům, kritikům a kurátorům současného umění, tak samotné vzdělávací instituci.

Uměnovědné disciplíny byly důležitou součástí studia už od založení Uměleckoprůmyslové školy v roce 1885. Prvními profesory dějin umění byli tehdy nejvýznamnější český estetik Otakar Hostinský a výtvarný kritik Karel B. Mádl. Jejich pokračovateli byli mimo jiné vynikající historikové umění Antonín Matějček, Václav Vilém Štech, Jaromír Pečírka, Václav Nebeský a František Kovárna.

K principům uměleckého vzdělávání na současné VŠUP patří vyváženost intelektuálního a uměleckého růstu posluchačů. Škola vytváří prostor pro reflexi a sebereflexi jejich tvořivosti, což je nutně spjato s přemýšlením o dílech jiných umělců - jak v současné, tak v historické perspektivě. Široce založené studium humanitních disciplín je proto nedílnou součástí učebních programů. Výuka dějin a teorie umění, jakož i filozofie a estetiky, má vybavit budoucí umělce potřebným množstvím poznatků a rozvíjet jejich schopnost zaujímat kritická stanoviska a formulovat teoretické koncepty.

seznam studentů

2. ročník:
Ondřej Balada
Amálie Bulandrová
Kristýna Fabiánová
Ján Gajdušek
Josef Holeček
Barbora Kovářová
Anežka Rucká
Veronika Soukupová
Eliška Špálová
 
čekatelé:

Anna Crhová
Denisa Dolanská
Zuzana Dusilová
Alexandra Erbyová
Lenore Jurkyová
Kateřina Klímová
Anežka Kořínková
Valentyna Nikolenko
Mariana Pecháčková
Anna Roubalová
Kateryna Ruzhyna
Eva Slabá
Kateřina Sýsová
Ondřej Šebestík
 
Doktorandi:

Emma Hanzlíková
Petra Hlaváčková
Michaela Jehlíková-Janečková
Karolina Jirkalová
Petr Klíma
Marie Kordovská
Kateřina Kuthanová
Vojtěch Märc
Kristýna Péčová
Klára Peloušková
Lukáš Pilka
Jitka Šosová
Adam Tomáš
Jaroslav Tvrdoň
Michal Vaníček
Tereza Vernerová Volná
Markéta Vinglerová
Pavlína Vogelová
Radim Vondráček
Darina Zavadilová
Martin Vaněk