Katedra teorie a dějin umění

Aktuality 

Přijímací řízení do doktorského programu

Událost: 20. 7. 2021
Projekt 

Otevřené sbírky

Vytvořeno: 6. 4. 2021
Aktuality 

Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu KTDU

Navazující magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění prochází procesem nové akreditace. Jelikož UMPRUM dosud neobdržela vyjádření Národního akreditačního úřadu, rozhodlo vedení školy a KTDU výjimečně nevypsat přijímací řízení na akademický rok 2021/2022. Doufáme, že žádost bude vyřízena kladně a že informace o nové náplni a prodloužené délce studia programu budou moci být zveřejněny na podzim 2021. Prosíme všechny zájemce, aby sledovali aktuální informace na webu UMPRUM a těšíme se na uchazeče a uchazečky při přijímacím řízení na jaře 2022.

Vytvořeno: 12. 3. 2021
 

Konzultační hodiny KTDU v LS 2020/2021

214
Karel Císař / ÚT / 14.30 - 16.00 (distančně, domluva předem emailem) 

Klára Peloušková / studijní volno

Kristýna Péčová / ČT / 13.00 - 14.30 (distančně, domluva předem emailem)

Michal Vaníček / ST distančně / 13.00 - 14.30 (zápis ZDE)

                          / ČT distančně / 10.30 - 12.00 (zápis ZDE)

 

311

Milena Bartlová / PO / 9.00 - 10.30 (distančně, domluva předem emailem)

Leonora Kitzbergerová / ÚT / 12.00 - 14.30 (distančně, domluva předem emailem)

Johana Lomová / PO / 10.30 - 12.00 (distančně, domluva předem emailem)

Martina Pachmanová / ST / 13.00 - 14.30 (distančně, domluva předem emailem)

Cyril Říha / ST / 15.00 - 16.30 (distančně, domluva předem emailem)


312

Klára Brůhová / ÚT / 12.10 - 13.40 (distančně, domluva předem emailem)

Lada Hubatová-Vacková / ST / 17.00 - 18.30 (distančně, domluva předem emailem)

Pavla Pauknerová / mateřská dovolená

Veronika Rollová / mateřská dovolená

Jan Wollner / PO / 16.00 – 17.30 (distančně, domluva předem emailem)

 

Rektorát

Jindřich Vybíral / konzultace jsou možné po domluvě emailem

Vytvořeno: 21. 2. 2021
Aktuality 

Přijímací řízení KTDU

V současné době čekáme na schválení nové akreditace navazujícího magisterského studijního programu Teorie a dějiny současného a moderního umění. Jakmile budou informace z Národního akreditačního úřadu k dispozici, bude aktuální podoba a skladba studia zveřejněna na webu školy.

Předpokládaný termín podání přihlášek: do 31. března 2021. Elektronická přihláška zde.

Předpokládaný termín přijímacího řízení: 26. ­– 27. dubna 2021.

V případě otázek kontaktujte tajemnici Katedry teorie a dějin umění Mgr. Johanu Lomovou, Ph.D.: johana.lomova@vsup.cz nebo vedoucí KTDU doc. Mgr. Martinu Pachmanovou, Ph.D.: martina.pachmanova@vsup.cz.  

 

Vytvořeno: 3. 2. 2021
Open Call 

Projekt P

Událost: 31. 3. 2021
Výstava v Galerii UM 

Síla i budoucnost jest národu národnost

Událost: 26. 10. 2020 - 12. 12. 2020
Konference 

Konference Univerzitní galerie – tradice, výstavní praxe a edukační potenciál

Událost: 10. 11. 2020 - 11. 11. 2020
Výstava 

Duch, který pracuje

Událost: 17. 1. 2021
Den otevřených dveří 2020 

On-line na Katedře teorie a dějin umění

Událost: 19. 10. 2020
 

Konzultační hodiny KTDU v ZS 2020/2021

214
Karel Císař / ÚT / 14.30 - 16.00 (domluva předem emailem) 
Klára Peloušková / ÚT / 9.00 - 10.30 (domluva předem emailem) 
Kristýna Péčová / ČT / 13.00 - 14.30 (domluva předem emailem)
Michal Vaníček / PO distančně / 14.00 - 15.30 (zápis ZDE)
                          / ČT prezenčně / 10.30 - 12.00 (zápis ZDE)
 
311
Milena Bartlová / PO / 9.00 - 10.30 (domluva předem emailem)
Leonora Kitzbergerová / ÚT / 12.00 - 14.30 (domluva předem emailem)
Johanka Lomová / ST / 12.30 - 14.00 (domluva předem emailem)
Martina Pachmanová / ÚT / 10.30 - 12.00 (domluva předem emailem)
Cyril Říha / ÚT / 15.00 - 16.30 (domluva předem emailem)

312
Klára Brůhová / ÚT / 11.30 - 12.30 (domluva předem emailem)
Lada Hubatová-Vacková / ST / 12.30 - 14.00 (domluva předem emailem)
Pavla Pauknerová / ST / 9.00 - 10.30 (domluva předem emailem)
Veronika Rollová / ÚT / 15.30 - 17.00 (domluva předem emailem)
Jan Wollner / rodičovská dovolená
 
Rektorát
Jindřich Vybíral / konzultace jsou možné po domluvě emailem
Vytvořeno: 18. 9. 2020

Katedra teorie a dějin umění je místem setkávání umělecké teorie a praxe. Nabízí studentům širokou škálu kurzů, představujících vývoj výtvarné kultury od pravěku až k současnosti. Zhruba třetina z nich je věnována dění na umělecké scéně posledních padesáti let. Vedle obecných témat, překračujících hranice výtvarných oborů, pokrývá tato výuka také speciální problematiku jednotlivých uměleckých disciplín - volného umění, architektury i designu. Katedra nabízí rovněž kurzy z filozofie a estetiky, jakož i výuku pedagogických disciplín a managementu umění.

Vedle výuky v šestiletém magisterském studiu organizuje katedra také individuální teoretickou přípravu doktorandů ve čtyřech studijních oborech: Architektura a design, Grafika a vizuální komunikace, Volné a užité umění a Teorie a dějiny moderního a současného umění.

Katedra zabezpečuje rovněž navazující magisterské studium v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění. Dvouletý program je určený absolventům bakalářského studia dějin umění nebo příbuzných oborů. Výchozí premisou tohoto studia je přesvědčení, že synergie, vzniklá při společné profesionální přípravě, prospěje jak budoucím umělcům, kritikům a kurátorům současného umění, tak samotné vzdělávací instituci.

Uměnovědné disciplíny byly důležitou součástí studia už od založení Uměleckoprůmyslové školy v roce 1885. Prvními profesory dějin umění byli tehdy nejvýznamnější český estetik Otakar Hostinský a výtvarný kritik Karel B. Mádl. Jejich pokračovateli byli mimo jiné vynikající historikové umění Antonín Matějček, Václav Vilém Štech, Jaromír Pečírka, Václav Nebeský a František Kovárna.

K principům uměleckého vzdělávání na současné VŠUP patří vyváženost intelektuálního a uměleckého růstu posluchačů. Škola vytváří prostor pro reflexi a sebereflexi jejich tvořivosti, což je nutně spjato s přemýšlením o dílech jiných umělců - jak v současné, tak v historické perspektivě. Široce založené studium humanitních disciplín je proto nedílnou součástí učebních programů. Výuka dějin a teorie umění, jakož i filozofie a estetiky, má vybavit budoucí umělce potřebným množstvím poznatků a rozvíjet jejich schopnost zaujímat kritická stanoviska a formulovat teoretické koncepty.

seznam studentů

1. ročník:
Ondřej Balada
Amálie Bulandrová
Kristýna Fabiánová
Ján Gajdušek
Josef Holeček
Barbora Kovářová
Anežka Rucká
Veronika Soukupová
Eliška Špálová
 
2. ročník:

David Bláha
Anna Crhová
Zuzana Dusilová
Mariana Pecháčková
Anna Roubalová
Eva Slabá
Kateřina Sýsová
Ondřej Šebestík
Denisa Dolanská
Alexandra Erbyová
Kateřina Klímová
Anežka Kořínková
Kateryna Ruzhyna
Michal Jalůvka
Lenore Jurkyová
Valentyna Nikolenko

Doktorandi:

Emma Hanzlíková
Petra Hlaváčková
Jaroslav Tvrdoň
Tereza Vernerová Volná
Karolina Jirkalová
Klára Peloušková
Lukáš Pilka
Michal Vaníček
Martin Kropáč
Petr Klíma
Michaela Jehlíková-Janečková
Radim Vondráček
Markéta Vinglerová
Jitka Šosová
Pavlína Vogelová
Vojtěch Märc
Kateřina Kuthanová
Darina Zavadilová
Martin Vaněk