Katedra teorie a dějin umění

Výstava studentů Ateliéru Fotografie v Paříži 

Look at Me

Událost: 5. 10. 2017 - 4. 11. 2017
 

Konzultační hodiny KTDU pro ZS 2017/18

214
Karel Císař / ST / 12.00 - 13.15
Kaliopi Chamonikola / ST / 13.15 - 14.30

311
Milena Bartlová / PO / 11.00 - 12.30 (domluva předem emailem)
Martina Pachmanová / ÚT / 12.45 - 14.00
Johanka Lomová / PÁ / 12.30 - 13.30

312
Lada Hubatová-Vacková / ST / 16.00 - 17.30
Pavla Pauknerová / ST / 10.45 - 12.15
Jan Wollner / ÚT / 10.30 - 12.00
 
Rektorát
Cyril Říha / ÚT / 14.30 - 16.00
Vytvořeno: 9. 10. 2017
Výstava 

Karin Zadrick - Zbytky

Událost: 6. 9. 2017 - 10. 10. 2017
Gratulujeme 

1. cena pro Kláru Pelouškovou v soutěži Paragone

Vytvořeno: 15. 5. 2017
 

Zrušení konzultací Lady Hubatové-Vackové 5. 4. 2017

Konzultace Lady Hubatové-Vackové se ve středu 5. 4. výjimečně nekonají. Ohledně domluvy náhradního termínu kontaktujte hubatova@vsup.cz.

Vytvořeno: 2. 4. 2017
 

Konzultační hodiny KTDU pro LS 2016/17

214
Karel Císař / ÚT / 10.30 - 12.00
Kaliopi Chamonikola / ÚT / 14.30 - 16.00

311
Milena Bartlová / ST / 11.00 - 12.30
Martina Pachmanová / ÚT / 14.30 - 16.00
Johanka Lomová / ÚT / 12.10 - 12.40 (případný jiný termín je možný po e-mailové domluvě: johlomo@vsup.cz)

312
Jindřich Vybíral / ÚT / 9.30 - 10.30
Lada Hubatová-Vacková / ST / 15.00 - 16.30
Pavla Pauknerová / ST / 12.15 - 13.45
Jan Wollner / ÚT / 12.00 - 13.00
 
Rektorát
Cyril Říha / ÚT / 14.30 - 16.00
Vytvořeno: 22. 2. 2017
Výstava v Ústí nad Labem 

Cizí dům? Architektura českých Němců 1848 - 1891

Událost: 20. 1. 2017 - 16. 4. 2017
Veřejná debata GHMP 

Zapomník

Událost: 25. 1. 2017
Výzva 

Forum for Doctoral Candidates in East European Art History

4th International Forum for Doctoral Candidates in East European Art History

Humboldt-Universität zu Berlin, 28.04.2017
Deadline for submissions: Jan 30, 2017

Languages of the conference are German and English.

The Berlin „International Forum for Doctoral Candidates in East European Art History“ is already going in the fourth round. Previous editions of the forum have shown us that young scholars from all over the world working in this field have a strong need for a direct, lively exchange of specific conceptual issues and methodological problems of art historical “area studies” of Eastern Europe across the different epochs. With the forum we have initiated a platform open for these purposes. The annual meetings are intended to offer opportunity and space for a continuous exchange of ideas and experiences, for making contacts and bringing together expertise. Current research projects –
and as well their progress and modifications over the years – are documented on the forum’s website (http://www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/institut/lehrstuehle/lehrstuhl-fuer-kunstgeschichte-osteuropas/internationales-doktorandenforum/). In this way and with a Facebook group (https://www.facebook.com/groups/773095506060350/ ) it is possible to build networks besides the annual forums.

Doctoral candidates engaging themselves in a topic of art history (or a neighboring discipline) of Eastern Europe are cordially invited – explicitly also those who have come to the Forum in Berlin in previous years. If you would like to participate, please send us your abstract. We ask you to outline concisely the subject and main question of your PhD project. Please discuss your methodological and analytical approach in a separate paragraph and name problems and question you would like to address. Dependent on the focuses resulting from the proposals submitted we will select six to eight contributions for presentations (20 min). All other participants will be given the opportunity to present in brief themselves and their topics (5 min). Important to us is that we will have plenty of time for discussion and exchange.

Please submit your proposal
- of ca. 4000 characters (including blanks)
- in a file format that can be processed (no pdf!)
- indicating your name, working title of the dissertation project, affiliation, e-mail

by January 30, 2017 in German or English to:

Dr. Katja Bernhardt (katja.bernhardt@culture.hu-berlin.de )
Jan Elantkowski, M.A. (jan.elantkowski@culture.hu-berlin.de )

Please include in the abstract the following phrases and delete as appropriate:

“I agree / do not agree that a printed copy of my abstract is available during the forum. I agree / do not agree that my abstract is published on the website of the doctoral forum
http://www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/institut/lehrstuehle/lehrstuhl-fuer-kunstgeschichte-osteuropas/internationales-doktorandenforum/.”

Contributors will be granted a travel allowance.

Reference / Quellennachweis:
CFP: Forum for Doctoral Candidates in East European Art History
(Berlin, 28 Apr 17). In: H-ArtHist, Dec 1, 2016.
<http://arthist.net/archive/14309>.

______________________


H-ARTHIST
Humanities-Net Discussion List for Art History
E-Mail-Liste für Kunstgeschichte im H-Net

Editorial Board Contact Address / Fragen an die Redaktion:
hah-redaktion@h-net.msu.edu

Submit contributions to / Beiträge bitte an:
http://arthist.net/mailing-list/mode=contribute

Update your subscription / Abo-Verwaltung:
http://arthist.net/admin/
Vytvořeno: 1. 1. 2017

Katedra teorie a dějin umění je místem setkávání umělecké teorie a praxe. Nabízí studentům širokou škálu kurzů, představujících vývoj výtvarné kultury od pravěku až k současnosti. Zhruba třetina z nich je věnována dění na umělecké scéně posledních padesáti let. Vedle obecných témat, překračujících hranice výtvarných oborů, pokrývá tato výuka také speciální problematiku jednotlivých uměleckých disciplín - volného umění, architektury i designu. Katedra nabízí rovněž kurzy z filozofie a estetiky, jakož i výuku pedagogických disciplín a managementu umění.

Vedle výuky v šestiletém magisterském studiu organizuje katedra také individuální teoretickou přípravu doktorandů ve čtyřech studijních oborech: Architektura a design, Grafika a vizuální komunikace, Volné a užité umění a Teorie a dějiny moderního a současného umění.

Katedra zabezpečuje rovněž navazující magisterské studium v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění. Dvouletý program je určený absolventům bakalářského studia dějin umění nebo příbuzných oborů. Výchozí premisou tohoto studia je přesvědčení, že synergie, vzniklá při společné profesionální přípravě, prospěje jak budoucím umělcům, kritikům a kurátorům současného umění, tak samotné vzdělávací instituci.

Uměnovědné disciplíny byly důležitou součástí studia už od založení Uměleckoprůmyslové školy v roce 1885. Prvními profesory dějin umění byli tehdy nejvýznamnější český estetik Otakar Hostinský a výtvarný kritik Karel B. Mádl. Jejich pokračovateli byli mimo jiné vynikající historikové umění Antonín Matějček, Václav Vilém Štech, Jaromír Pečírka, Václav Nebeský a František Kovárna.

K principům uměleckého vzdělávání na současné VŠUP patří vyváženost intelektuálního a uměleckého růstu posluchačů. Škola vytváří prostor pro reflexi a sebereflexi jejich tvořivosti, což je nutně spjato s přemýšlením o dílech jiných umělců - jak v současné, tak v historické perspektivě. Široce založené studium humanitních disciplín je proto nedílnou součástí učebních programů. Výuka dějin a teorie umění, jakož i filozofie a estetiky, má vybavit budoucí umělce potřebným množstvím poznatků a rozvíjet jejich schopnost zaujímat kritická stanoviska a formulovat teoretické koncepty.

seznam studentů

1. ročník:
Natálie Drtinová
Dávid Gabera
Markéta Jonášová
Lenore Jurkyová
Bára Kamarytová
Edita Kubištová
Klára Peloušková
Michal Vaníček
Veronika Vysloužilová

2. ročník:
Anna Bujňáková
Klára Burianová
Tereza Hrušková
Václav Huml
Markéta Jonášová
Lukáš Pilka
Anna Pogranová
Martina Poliačková
Anna Remešová
Eva Skopalová
Alena Štěrbová
Ivana Vranková
Adam Vrbka
Martin Žemlička

Kateřina Hanáčková
Tereza Jindrová
Martina Kamenárová
Karolina Ketmanová
Jakub Král
Eliška Kubínová
Jana Pavlová
Gabriela Petrová
Mariana Placáková
Eva Slunečková

Doktorandi:
Martin Kropáč
Kateřina Kuthanová
Anna Hejmová
Petr Kíma
Michaela Jehlíková-Janečková
Andrea Bartáková
Mariana Dufková
Anna Lískovcová