Katedra teorie a dějin umění

Přednáška 

Simone Wille - Modernism: Transregional

Událost: 20. 6. 2022
Konference 

Pioneers of Design Education

Vytvořeno: 24. 5. 2022
 

Doktorandská konference UMPRUM

Vytvořeno: 17. 5. 2022
Výstava 

Kateřina Sýsová – Zámečtí pánové

Událost: 16. 5. 2022
Mezinárodní sympozium 

Rozděleni železnou oponou – spojeni uměním

Událost: 13. 5. 2022 - 14. 5. 2022
Projekt 

Otevřené sbírky 2022

Vytvořeno: 5. 5. 2022
Přednáška 

NEKONEČNÉ TĚLO –⁠⁠⁠ přednáška Martiny Pachmanové

Událost: 30. 4. 2022
Konference 

Transition – Design – Education

Událost: 6. 5. 2022 - 7. 5. 2022

Katedra teorie a dějin umění je místem setkávání umělecké teorie a praxe. Nabízí studentům širokou škálu kurzů, představujících vývoj výtvarné kultury od pravěku až k současnosti. Zhruba třetina z nich je věnována dění na umělecké scéně posledních padesáti let. Vedle obecných témat, překračujících hranice výtvarných oborů, pokrývá tato výuka také speciální problematiku jednotlivých uměleckých disciplín - volného umění, architektury i designu. Katedra nabízí rovněž kurzy z filozofie a estetiky, jakož i výuku pedagogických disciplín a managementu umění.

Katedra zabezpečuje rovněž navazující magisterské studium v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění. Pětisemestrální program je určený absolventům bakalářského studia dějin umění nebo příbuzných oborů. Výchozí premisou tohoto studia je přesvědčení, že synergie, vzniklá při společné profesionální přípravě, prospěje jak budoucím umělcům, tak historikům umění, kritikům a kurátorům moderního a současného umění - a v neposlední řadě samotné vzdělávací instituci.

Uměnovědné disciplíny byly důležitou součástí studia už od založení Uměleckoprůmyslové školy v roce 1885. Prvními profesory dějin umění byli tehdy nejvýznamnější český estetik Otakar Hostinský a výtvarný kritik Karel B. Mádl. Jejich pokračovateli byli mimo jiné vynikající historikové umění Antonín Matějček, Václav Vilém Štech, Jaromír Pečírka, Václav Nebeský a František Kovárna.

K principům uměleckého vzdělávání na současné UMPRUM patří vyváženost intelektuálního a uměleckého růstu posluchačů. Škola vytváří prostor pro reflexi a sebereflexi jejich tvořivosti, což je nutně spjato s přemýšlením o dílech jiných umělců - jak v současné, tak v historické perspektivě. Široce založené studium humanitních disciplín je proto nedílnou součástí učebních programů. Výuka dějin a teorie umění, jakož i filozofie a estetiky, má posluchače vybavit potřebným množstvím poznatků a rozvíjet jejich schopnost zaujímat kritická stanoviska a formulovat teoretické koncepty.