Katedra teorie a dějin umění

Prezentace 

Virtuální realita Galerie Na shledanou

Událost: 4. 12. 2018
 

Konzultační hodiny KTDU v ZS 2018/19

214
Karel Císař / ÚT / 16.00 - 17.30
Kaliopi Chamonikola / ST / 13.00 - 14.30 
Klára Peloušková / ST / 9.00 - 10.30 (domluva předem emailem)
Michal Vaníček / ÚT a ČT / 10.30 - 12.00 (domluva předem emailem)

311
Milena Bartlová / PO / 14.45 - 16.00 (domluva předem emailem)
Martina Pachmanová / sabatikl (konzultace jsou možné po domluvě emailem)
Johanka Lomová / ST / 10.40 - 12.00

312
Jindřich Vybíral / ÚT / 13.00 - 14.30
Lada Hubatová-Vacková / ÚT / 15.00 - 16.30 (domluva předem emailem)
Pavla Pauknerová / ST / 15.00 - 16.30
Jan Wollner / ST / 12.30 - 14.00
 
Rektorát
Cyril Říha / ÚT / 15.00 - 16.30 
Vytvořeno: 29. 10. 2018
Konference 

VI. sjezd historiků umění

Událost: 20. 9. 2018 - 21. 9. 2018
Úspěch 

Úspěch Michala Vaníčka v soutěži Paragone

Vytvořeno: 16. 5. 2018
Výstava v H2 

Stanislav Bříza: Hovory o fotografii

Událost: 16. 5. 2018 - 16. 6. 2018
Výstava 

Pocta suknu

Událost: 19. 4. 2018 - 12. 8. 2018
UMPRUM - Jiná dimenze 

Jak se připravit a co můžete čekat od studia teorie

Vytvořeno: 8. 3. 2018
Výstava a nový studentský klub H2 

Johana Pošová a Barbora Fastrová: Hlava a pata

Událost: 5. 3. 2018 - 13. 4. 2018
 

Konzutační hodiny LS 2017/18

214
Karel Císař / ST / 14.30 - 16.00
Kaliopi Chamonikola / ST / 13.00 - 14.30

311
Milena Bartlová / PO / 14.45 - 16.00 (domluva předem emailem)
Martina Pachmanová / ÚT / 12.45 - 14.00
Johanka Lomová / ÚT / 14.40 - 16.00

312
Jindřich Vybíral / ÚT / 15.00 - 16.00
Lada Hubatová-Vacková / konzultace se budou konat nepravidelně po předběžné domluvě na hubatova@vsup.cz
Pavla Pauknerová / ČT / 16.00 - 17.30
Jan Wollner / / 12.00 - 13.30
 
Rektorát
Cyril Říha / ÚT / 14.30 - 16.00
Vytvořeno: 27. 2. 2018

Katedra teorie a dějin umění je místem setkávání umělecké teorie a praxe. Nabízí studentům širokou škálu kurzů, představujících vývoj výtvarné kultury od pravěku až k současnosti. Zhruba třetina z nich je věnována dění na umělecké scéně posledních padesáti let. Vedle obecných témat, překračujících hranice výtvarných oborů, pokrývá tato výuka také speciální problematiku jednotlivých uměleckých disciplín - volného umění, architektury i designu. Katedra nabízí rovněž kurzy z filozofie a estetiky, jakož i výuku pedagogických disciplín a managementu umění.

Vedle výuky v šestiletém magisterském studiu organizuje katedra také individuální teoretickou přípravu doktorandů ve čtyřech studijních oborech: Architektura a design, Grafika a vizuální komunikace, Volné a užité umění a Teorie a dějiny moderního a současného umění.

Katedra zabezpečuje rovněž navazující magisterské studium v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění. Dvouletý program je určený absolventům bakalářského studia dějin umění nebo příbuzných oborů. Výchozí premisou tohoto studia je přesvědčení, že synergie, vzniklá při společné profesionální přípravě, prospěje jak budoucím umělcům, kritikům a kurátorům současného umění, tak samotné vzdělávací instituci.

Uměnovědné disciplíny byly důležitou součástí studia už od založení Uměleckoprůmyslové školy v roce 1885. Prvními profesory dějin umění byli tehdy nejvýznamnější český estetik Otakar Hostinský a výtvarný kritik Karel B. Mádl. Jejich pokračovateli byli mimo jiné vynikající historikové umění Antonín Matějček, Václav Vilém Štech, Jaromír Pečírka, Václav Nebeský a František Kovárna.

K principům uměleckého vzdělávání na současné VŠUP patří vyváženost intelektuálního a uměleckého růstu posluchačů. Škola vytváří prostor pro reflexi a sebereflexi jejich tvořivosti, což je nutně spjato s přemýšlením o dílech jiných umělců - jak v současné, tak v historické perspektivě. Široce založené studium humanitních disciplín je proto nedílnou součástí učebních programů. Výuka dějin a teorie umění, jakož i filozofie a estetiky, má vybavit budoucí umělce potřebným množstvím poznatků a rozvíjet jejich schopnost zaujímat kritická stanoviska a formulovat teoretické koncepty.

seznam studentů

1. ročník:

Eva Andrejsová
Kateřina Cibulková
Anna-Agáta Denzenová
Kamila Huptychová
Michal Jalůvka
Veronika Jankovičová
Helena Jonášová
Valentyna Nikolenko
Alice Vítková
Nikol Vlčková

2. ročník:

Klára Burianová
Natálie Drtinová
Matěj Forejt
Dávid Gabera
Kateřina Hlahůlková
Klára Hudáková
Lenore Jurkyová
Karolina Ketmanová
Marie Kordovská
Edita Kubištová
Kristýna Péčová
Klára Peloušková
Anna Pogranová
Martina Poliačková
Pavla Rousková
Tereza Škvárová
Alena Štěrbová
Jaroslav Tvrdoň
Michal Vaníček
Ivana Vranková
Adam Vrbka
Veronika Vysloužilová
Martin Žemlička

Doktorandi:

Martin Kropáč
Anna Hejmová
Petr Kíma
Mariana Šindelková
Michaela Jehlíková-Janečková
Radim Vondráček
Markéta Vinglerová
Jitka Šosová
Radim Langer
Pavlína Vogelová
Vojtěch Märc
Kateřina Kuthanová
Darina Zavadilová
Martin Vaněk