Katedra teorie a dějin umění

Mezinárodní kolokvium 

Strategie archivace umění nových médií - Vasulkakitchen, Brno

Vytvořeno: 10. 9. 2019
Ocenění 

Cena pro výstavu První republika 1918 - 1938

Vytvořeno: 23. 5. 2019
Gratulujeme 

Grand Prix Spolku Skutek Mileně Bartlové

Vytvořeno: 3. 5. 2019
Přednáškový večer s projekcemi 

Fresh Eye: Obraz versus bajka

Událost: 29. 4. 2019
Významné jubileum 

doc. Jiří Šetlík oslavil 90 let

Vytvořeno: 8. 4. 2019
Výstava v H2 

Kata Geibl: Sisyphus

Událost: 28. 3. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na docenta/docentku odborného asistenta/asistentku na Katedře teorie a dějin umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Docenta/docentku, odborného asistenta/asistentku Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na didaktiku a teorii výtvarné výchovy

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – učitelství výtvarné výchovy nebo příbuzný obor;
 • vědecká hodnost Ph.D.;
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost;
 • min. 3 roky pedagogické praxe;
 • aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 •  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;
 • doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;
 • kontaktní údaje.

 

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 15. 4. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na zkrácený úvazek 0,5

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 23. 4. 2019. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci působení na KTDU. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 5. 2019.

Vytvořeno: 13. 3. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na odborného asistenta/asistentku Katedry teorie a dějin umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Odborného asistenta/asistentky Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na moderní
a současné umění, architekturu nebo design

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – dějiny umění případně příbuzné obory
 •  vědecká hodnost Ph.D.;
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost;
 • praxe v oblasti umělecké kritiky;
 •  aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;
 • doklad o odborné praxi vítán;
 •  kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 15. 4. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

 • 1. 9. 2019 na plný úvazek

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 23. 4. 2019. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci působení na KTDU. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 5. 2019.

Vytvořeno: 12. 3. 2019

Katedra teorie a dějin umění je místem setkávání umělecké teorie a praxe. Nabízí studentům širokou škálu kurzů, představujících vývoj výtvarné kultury od pravěku až k současnosti. Zhruba třetina z nich je věnována dění na umělecké scéně posledních padesáti let. Vedle obecných témat, překračujících hranice výtvarných oborů, pokrývá tato výuka také speciální problematiku jednotlivých uměleckých disciplín - volného umění, architektury i designu. Katedra nabízí rovněž kurzy z filozofie a estetiky, jakož i výuku pedagogických disciplín a managementu umění.

Vedle výuky v šestiletém magisterském studiu organizuje katedra také individuální teoretickou přípravu doktorandů ve čtyřech studijních oborech: Architektura a design, Grafika a vizuální komunikace, Volné a užité umění a Teorie a dějiny moderního a současného umění.

Katedra zabezpečuje rovněž navazující magisterské studium v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění. Dvouletý program je určený absolventům bakalářského studia dějin umění nebo příbuzných oborů. Výchozí premisou tohoto studia je přesvědčení, že synergie, vzniklá při společné profesionální přípravě, prospěje jak budoucím umělcům, kritikům a kurátorům současného umění, tak samotné vzdělávací instituci.

Uměnovědné disciplíny byly důležitou součástí studia už od založení Uměleckoprůmyslové školy v roce 1885. Prvními profesory dějin umění byli tehdy nejvýznamnější český estetik Otakar Hostinský a výtvarný kritik Karel B. Mádl. Jejich pokračovateli byli mimo jiné vynikající historikové umění Antonín Matějček, Václav Vilém Štech, Jaromír Pečírka, Václav Nebeský a František Kovárna.

K principům uměleckého vzdělávání na současné VŠUP patří vyváženost intelektuálního a uměleckého růstu posluchačů. Škola vytváří prostor pro reflexi a sebereflexi jejich tvořivosti, což je nutně spjato s přemýšlením o dílech jiných umělců - jak v současné, tak v historické perspektivě. Široce založené studium humanitních disciplín je proto nedílnou součástí učebních programů. Výuka dějin a teorie umění, jakož i filozofie a estetiky, má vybavit budoucí umělce potřebným množstvím poznatků a rozvíjet jejich schopnost zaujímat kritická stanoviska a formulovat teoretické koncepty.

seznam studentů

1. ročník:

Denisa Dolanská
Alexandra Erbyová
Maro Hajrapetjanová
Helena Jonášová
Kateřina Klímová
Anežka Kořínková
Kateryna Ruzhyna
Karin Schwarzbacherová
Viktorie Vítů

2. ročník:

Eva Andrejsová
Anna-Agáta Denzenová
Natálie Drtinová
Matěj Forejt
Kateřina Hlahůlková
Klára Hudáková
Kamila Huptychová
Michal Jalůvka
Veronika Jankovičová
Lenore Jurkyová
Marie Kordovská
Valentyna Nikolenko
Kristýna Péčová
Pavla Rousková
Tereza Škvárová
Alice Vítková
Nikol Vlčková
Veronika Vysloužilová

Doktorandi:

Klára Peloušková
Michal Vaníček
Lukáš Pilka
Karolina Jirkalová
Martin Kropáč
Anna Hejmová
Petr Klíma
Mariana Šindelková
Michaela Jehlíková-Janečková
Radim Vondráček
Markéta Vinglerová
Jitka Šosová
Radim Langer
Pavlína Vogelová
Vojtěch Märc
Kateřina Kuthanová
Darina Zavadilová
Martin Vaněk