1. cena pro Kláru Pelouškovou v soutěži Paragone
Vytvořeno: 15. 5. 2017 od Katedra teorie a dějin umění

Klára Peloušková, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského programu Dějiny a teorie moderního a současného umění na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM získala 1. místo v celostátní studentské soutěži o cenu prof. Milana Tognera Paragone.

Soutěž, jejíž 4. ročník připravila Katedra dějin umění a kulturního dědictví FF OU v multifunkčním prostoru Gong v Dolních Vítkovicích v Ostravě, je pravidelně organizovaná formou dvoudenní konference a je určena studentům bakalářských a magisterských studijních oborů se zaměřením na dějiny umění. Klára Peloušková na konferenci přednášela na téma Stálé expozice designu 20. a 21.století: Od "dobrého designu" k designu jako nositeli sociálních vztahů; její příspěvek vznikl v rámci Týmového projektu na KTDU pod vedením doc. Martiny Pachmanové.

Příspěvek Kláry Pelouškové v soutěži PARAGONE 2017

Stálá expozice designu 20. a 21. století: Od „dobrého designu“ k designu jako nositeli sociálních vztahů

Zatímco muzejní praxi a vystavování volného umění bylo věnováno mnoho odborných studií, teorie v oblasti prezentace užitého umění a designu dosud příliš bohatá není. Děje se tak přesto, že design jako obor přímo navázaný na průmyslovou výrobu je významným činitelem podílejícím se na utváření životního prostředí ve smyslu hmotné kultury i ekologie, a je tedy mimořádně důležité uvažovat nad jeho širokými kulturními a ideologickými souvislostmi a možnými dopady. Příspěvek je věnován právě inspirativním modelům vystavování designu 20. a 21. století, které odpovídají a podtrhují specifičnost prezentovaného materiálu; zohlední přitom kritická východiska některých muzeologických přístupů dříve formulovaných především s ohledem na volné umění. Primárním zájmem nebude v první řadě způsob řazení či seskupování artefaktů (chronologické, tematické, materiálové), ale především principy kontextuální prezentace designu s ohledem na sociální a kulturní situovanost současného diváka muzejních expozic designu.