Andrea Gottdang „It‘s all about boats“ – Cy Twombly: Lepanto (2001)
Vytvořeno: 27. 5. 2015 od Katedra teorie a dějin umění

Přednáška v anglickém jazyce se uskuteční ve čtvrtek 4. června 2015 od 15:00 hodin v
místnosti č. 215, VŠUP, nám. Jana Palacha 80.

Andrea Gottdang je profesorka dějin umění na univerzitě v Salzburku. Zabývá se problémy
intermediality, především vztahy hudby a malířství. Napsala základní práci na toto téma
Vorbild Musik. Die Geschichte einer Idee in der Malerei im deutschsprachigen Raum,  Berlin
- München 2004. Je spoluautorkou knih Einführung in die Ikonographie (München 2006, 2009)
a Einführung in die Malerei (München 2012).