Architektura a česká politika
Vytvořeno: 21. 10. 2021 od Katedra teorie a dějin umění

Architektura a česká politika

 

Zámek Krásné Březno
15. 9. – 16. 11. 2021

vstup zdarma

 

 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze představuje po uvedení v roce 2020 svůj projekt Architektura a česká politika mimo Prahu. Na zámku Krásné Březno bude k vidění nová expozice propojující na sebe časově navazující výstavy Síla i budoucnost jest národu národnost a Duch, který pracuje.

 Výstava je jedním z výstupů projektu Architektura a česká politika v 19. -21. století, na němž tým Katedry teorie a dějin umění UMPRUM pracuje od roku 2018. Představuje spojení dvou původně samostatných expozic zaměřených na problematiku 19. století a období let 1918 až 1945.
Autoři nechtěli „mapovat“ politickou architekturu českých zemí, meziválečného Československa a Protektorátu, nýbrž zkoumali různé podoby interakcí architektury a politiky. Zajímalo je, jak architektonické formy reprezentovaly ideologické a sociálně-psychologické obsahy, spoluvytvářely mocenské vztahy a politické pozice, případně jakou roli hrály v sociálních procesech spojených s industrializací a modernizací státu.
Sekce věnovaná 19. století ukazuje úlohu architektury na rozvoji demokratických institucí a občanské společnosti. Část věnovaná první Československé republice představuje zapojení architektury do budování infrastruktury samostatného státu, hledání cesty k sociálnímu smíru či snahu o vyjádření myšlenky české národní hegemonie architektonickými prostředky. Období Protektorátu se do výstavy promítá nacionálněsocialistickými plány na přestavbu Prahy.

Pořadatel: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem (NPÚ)
Kurátoři: Jindřich Vybíral, Dita Dvořáková, Lenka Kerdová
Architektonické řešení: Filip Kosek, Jan Říčný (RCNKSK architekti)
Grafický návrh: Tereza Hejmová, Kristýna Žáčková
Umělecká spolupráce: Eliška Perglerová
Produkce: Ditta Pfefferová (UMPRUM), Věra Brožová (NPÚ)
Propagace: Kamila Stehlíková (UMPRUM), Věra Brožová (NPÚ)
Redakce textů: Jarmila Štěpánková
Anglický překlad: Stephan von Pohl
Korektura anglického překladu: Megan Bedell
Výroba: Truhlářství Mojmír Veselka, Trang Erika Nguyen Thu
Osvětlení: RCNKSK architekti
Tisk: VOALA
Hudební ukázky: Láska opravdová, FSKC
Zvukové záznamy: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Poděkování: Archiv Pražského hradu, Český rozhlas, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Národní galerie Praha, Národní památkový ústav v Praze, Národní technické muzeum v Praze, Muzeum města Prahy, Ústav dějin umění AV ČR

 

Výstava vznikla díky výzkumnému projektu Katedry teorie a dějin umění UMPRUM „Architektura a česká politika v 19.–21. století“. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (DG18P02OVV041).

 

Foto: Jan Maghreb