Blíží se konec přihlášek do doktorského studia Teorie a dějin umění
Vytvořeno: 20. 4. 2022 od Katedra teorie a dějin umění

Máte zájem o doktorské studium Teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM?
Přihlášky jsou otevřeny pouze do 30. 4. 2022.

Doktorský program je 8mi semestrální, prezenční nebo kombinovaný. Zaměřuje se na dějiny umění moderní a současné doby (od rozvoje industriálního kapitalismu po současnost), na teorii umění a na výtvarnou kritiku. Specifická je aktivní spolupráce s umělci všech typů a médií v širokém rejstříku od klauzurních komisí a konzultace kvalifikačních prací přes společné semináře s doktorandy umění až po individuální synergické projekty a spolupráci při výstavách. Výuka v doktorském programu se opírá o individuální konzultace, jež doplňují blokově vyučované semináře (kolegia). Omezený počet studujících, duch spolupráce a bohatý komunitní život školy jsou podmínkami vstřícné a tvůrčí atmosféry studia. Vypisovaná témata jsou formulována poměrně široce a vítáme individuální návrhy zájemců a zájemkyň. Disertace vedou docenti*ky a profesoři*rky, ve zřetele hodných případech je však možná i spolupráce s odbornými asistenty*kami. Samozřejmostí je spolupráce s vyučujícími na grantových projektech. Vedle zahraničních pobytů a exkurzí podporuje škola také Studentskou grantovou soutěž, která bez nadbytečné administrativy přispívá na potřeby postgraduálního výzkumu včetně zahraničních studijních cest. Pro vydávání úspěšně obhájených disertací má Nakladatelství UMPRUM samostatnou ediční řadu. Kde našli naši*e absolventi*ky uplatnění a další informace naleznete zde.

Pro prezenční studium je nyní stanoveno stipendium 11.000 Kč/měsíčně. 

 

Jak se přihlásit, jak vypadají přijímací zkoušky a seznam školitelů naleznete pod tímto odkazem. Poslední termín pro přihlášení je do 30. 4. 2022. Přijímací řízení se poté koná 30. - 31. 5. 2022.