Cena Věry Jirousové pro Terezu Hruškovou
Vytvořeno: 22. 11. 2016 od Katedra teorie a dějin umění

Tereza Hrušková, absolventka magisterského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění UMPRUM dostala Cenu Věry Jirousové v kategorii začínajících kritiků výtvarného umění.

Tereza Hrušková získala cenu na základě textu Nesnesitelná lehkost, publikovaném původně na dnes již neexistující webové platformě kulturissimo.cz. Porota hodnotila text jako anonymní a ocenila především lehkost psaní a zajímavý interpretační přístup, který autorka v textu aplikovala.
Kritici v kategorii začínajících autorů mají možnost se přihlašovat prostřednictvím konkrétních zaslaných publikovaných či nepublikovaných (ale vždy needitovaných) autorských textů, etablované kritiky porota vybírá na základě nominací otevřených odborné i široké veřejnosti.

V kategorii etablovaných kritiků byl oceněn Michal Novotný.

 

Tereza Hrušková (1991) je absolventkou magisterského studia Katedry teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové, bakalářské studium ukončila úspěšně na katedře Dějin umění Filozofické fakulty University Karlovy a aktuálně je na pracovní stáži v německé galerii D21 v Lipsku. Do různých médií přispívá několik let – mezi jinými na artalk.cz, zmíněné kulturissimo.cz, z tištěných médií publikovala v Art+Antiques, A2 nebo časopisu Fotograf. Již třetím rokem spolupracuje s platformou UMA: Audioguide, kde se podílí na vzniku audioprůvodců pro nezávislé galerie. Mimo to také kurátoruje výstavy současného umění. Ve svém vítězném textu se věnuje výstavě Preliminary Sadness, kterou kurátorsky připravil v Karlin Studios Michal Novotný.

 

O Ceně Věry Jirousové
Cílem ceny určené začínajícím a již etablovaným kritikům výtvarného umění je zviditelnit tento v českém prostředí dosud málo reflektovaný obor, podpořit začínající autory a současně poukázat na práci těch, kteří jsou pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem. Cena, nesoucí jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944 – 2011), vznikla v roce 2012 díky spolupráci Mezinárodního centra současného umění MeetFactory a INI Gallery s Českými centry, z iniciativy umělce a kurátora Dušana Zahoranského. Spolupořadateli ceny a hlavními mediálními partnery jsou časopis Art+Antiques a portál Artalk.cz, mezi další partnery patří A2, Artmap.cz, Artyčok.tv, Flash Art CZ/SK.

 

 

Vítězný text Terezy Hruškové - Nesnesitelná lehkost