Cenu Věry Jirousové vyhrála Milena Bartlová a Tina Poliačková
Vytvořeno: 29. 9. 2021 od Katedra teorie a dějin umění

UMPRUM slavila velký úspěch v VII. ročníku Ceny Věry Jirousové určené etablovaným a začínajícím kritikům umění. V kategorii začínajících kritiček/ků porota ocenila absolventku Katedry teorie a dějin umění UMPRUM Tinu Poliačkovou. Laureátkou ceny v kategorii etablovaných kritiků a za přínos oboru se pak stala historička, teoretička, kritička a profesorka UMPRUM Milena Bartlová.

 Porota ocenila historičku, teoretičku a kritičku výtvarného umění Milenu Bartlovou za její dlouhodobou publicistickou a teoretickou činnost. Bartlová formuje české kritické myšlení ve veřejném prostoru již od osmdesátých let 20. století. Ve svých textech se zabývá nesnadnými úkoly, které mají aktuální naléhavost. Otevírá tak nejen akademické debaty o výtvarném umění, ale především je přibližuje široké veřejnosti v komplexních společensko-historických souvislostech. Ve své pedagogické praxi kultivuje výuku teorie a metodologie umění pro mladé umělce i teoretiky. Je autorkou diskutovaných, avšak neignorovatelných děl: Ve své poslední práci Dějiny českých dějin umění 1945-1969 (UMPRUM, 2020) se věnovala, jak název napovídá, infrastrukturám oboru v polovině 20. století.

V letošním roce se porota Ceny Věry Jirousové rozhodla udělit cenu pro začínající kritičky*ky Tině Poliačkové, která se do soutěže přihlásila s textem Hľadanie strateného Boha (text publikovaný na serveru Artalk.cz). Porota ocenila především její kritiku v rámci širšího kulturního kontextu. Je to hlavně ukotvení v realitě, které letošní porota uplatnila jako kritérium, pro výběr vítězného textu. Texty přijaté do soutěže byly hodnoceny výhradně anonymně.

 

 Hlavním cílem CVJ je zviditelnit obor umělecké kritiky a diskutovat nad jeho podobou, vedle oceňování práce začínajících i etablovaných kritiků, jež bude nadále pokračovat v dvouletém rytmu, bude CVJ průběžně organizovat další akce, díky kterým se o kritice více mluví a uvažuje.

 

 

Milena Bartlová (1958), profesorka dějin umění, působí na UMPRUM v Praze. Předtím pracovala jako administrativní pracovnice a posléze kurátorka v Národní galerii v Praze, 1998–2010 v Semináři dějin umění Filozofické fakulty MU v Brně. V letech 1987-90  publikovala výtvarné kritiky v samizdatu (Lidové noviny, Někdo něco) i v legalizovaných LN částečně pod pseudonymem Marie Bergmannová. Věnuje se dějinám umění středověku zejména ve střední Evropě, dějinám a metodologii oboru dějiny umění, vizuálním studiím a muzeologii. Kromě odborných monografií a příspěvků do vědeckých časopisů, katalogů a sborníků kontinuálně píše také kulturně-politickou publicistiku. Komentáře z rubriky In_margine publikované na serveru Artlak.cz za roky 2010–2012 vyšly v knížce Obrazy + události (VŠUP: Praha 2012). Pro časopis Art+Antique soustavně píše od roku 2007, od roku 2016 vydává texty v pravidelné rubrice cyklus Poznámky k (dějinám) umění.

 Tina Poliačková (1988), vystudovala Dějiny umění na FF UK a magisterské studium Teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM v Praze. V současnosti je doktorandkou na Akademii výtvarných umění v Praze. Spolupracuje s magazíny Art Antiques, artalk.cz nebo Flash Art CZ/SK. Spolu s Lumírem Nyklem působila v rámci výstavní a organizační činnosti kolektivu A.M.180 a od roku 2017 se společně angažují v nezávislých kurátorských projektech. Momentálně se věnuje zkoumání projevů romantismu v současném umění a vizuální kultuře. Je také členkou DJ/AV kolektivu Blazing Bullets, kde vystupuje jako DJka pod pseudonymem dirrtina.