Dioptrie Medúsy - Osobnosti UMPRUM formovaly 28. ročník Mikulovského výtvarného sympozia
Vytvořeno: 12. 8. 2021 od Katedra teorie a dějin umění

Dioptrie Medúsy - Osobnosti UMPRUM formovaly 28. ročník Mikulovského výtvarného sympozia

 
8. 8. do 31. 10. 2021
Mikulovský zámek, www.rmm.cz

 

28. ročník Mikulovského výtvarného sympozia významně ovlivnily osobnosti  z UMPRUM, vedoucí Ateliéru malby Jiří Černický, který byl kurátorem a teoretička, pedagožka Katedry dějin a teorie umění Martina Pachmanová. Výsledek sympozia „dílny“ je představen na výstavě s názvem Dioptrie Medúsy.

 Kurátor letošního ročníku Jiří Černický do svého týmu pozval tyto umělkyně – Julii Béna z Francie, Emőke Vargovou ze Slovenska, Michaelu Černickou, Zdenu Kolečkovou a Kláru Čermákovou. Z USA přiletěla také fotografka Marie Tomanová, mikulovská rodačka žijící v New Yorku v USA. Tým doplnila teoretička umění Martina Pachmanová a technickou asistentkou se stala studentka Adéla Strnadová.

 „7“

 Sedm výrazných ženských uměleckých osobností různých generací, odlišných uměleckých přístupů a rozmanitých životních a profesních zkušeností. Vystavené práce těchto, převážně intermediálně orientovaných umělkyň ale mají ledacos společného. Spojuje je zájem o genius loci místa, v němž posledních pět týdnů pracovaly – zájem o jeho kulturní, politickou i intimní historii a současnost, o jeho živé i mrtvé, známé i bezejmenné protagonist(k)y a jejich dramatické, mytizované anebo zcela obyčejné příběhy a v neposlední řadě o jeho osobitou vizuální podobu. To se může týkat jak ztráty a znovunalezení domova či oživování přetrhaných rodinných pout, tak tematizace a parafrázování živého odkazu památek a rituálů a ideových či mocenských koncepcí, které jsou s nimi spjaty. (Tento dialog s minulostí je zvláště markantní s ohledem na renesančně-barokní podobu mikulovského zámku a na místní rozsáhlé sbírky uměleckých a historických artefaktů nejrůznější provenience – obrazů, knih, oděvů, textilií, keramiky, paleontologických nálezů, fotografií, liturgických předmětů.) Umělkyně však spojuje také potřeba rehabilitovat rukodělnou tradici a s ní i haptickou a tělesnou zkušenost; objevovat nové postupy na hranici umění a vědeckého experimentu, které aktivizují mnohasmyslové vnímání a nabourávají dualitu mysl-tělo (stejně jako hierarchii uměleckých žánrů, technik a disciplín vycházející často z genderových předsudků a stereotypů); a – v neposlední řadě – uchopovat výstavní prostor nikoli jako galerii, ale spíše jako žitý a živý environment, jako jeviště i hlediště, jako místo dění a horizontální komunikace mezi sebou, s diváky i se svými bližními.

(Martina Pachmanová, teoretička ročníku)

 

Hlavním pořadatelem Mikulovského výtvarného sympozia je město Mikulov a spolupořadatelem Regionální muzeum v Mikulově; sympozium je pořádáno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje.