doc. Jiří Šetlík oslavil 90 let
Vytvořeno: 8. 4. 2019 od Katedra teorie a dějin umění

Na začátku dubna oslavil historik umění, kritik a kurátor doc. PhDr. Jiří Šetlík 90. narozeniny. Jeho osobnost a působení hrály významnou roli nejen na umělecké scéně, ale výrazně se zapsal i do historie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 

Jiří Šetlík pedagogicky působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové mezi lety 1993 a 1997, od roku 1993 až do roku 2001 zastával také pozici prorektora pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci. Již na počátku 90. let se spolu s Olbramem Zoubkem a dalšími podílel na výběru nových pedagogů pro UMPRUM.
 „Velmi jsem se těšil, že se po převratu můj dávný sen splní a budu na UMPRUM učit, jak mi kdysi sliboval profesor Hoffmeister. … Se školou se cítím spjat i proto, že převaha mých přátel byla či je jejími absolventy.“ Řekl v rozhovoru pro projekt Aspekty transformace (http://www.transformace-umprum.cz/rozhovory23.html ).

Jiří Šetlík vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě UK (1948-1952), na přelomu 50. a 60. let působil na pozici vedoucího sbírky moderního umění Národní galerie, v druhé polovině 60. let (1964-68) zastával funkci šéfredaktora časopisu Výtvarná práce a následně se stal ředitelem Uměleckoprůmyslového musea v Praze (1968–1970). V období tzv. normalizace setrval v UPM jako pomocná technická síla. Po převratu v roce 1989 se stal kulturním atašé na československém velvyslanectví v USA (1990-1993) a následně již pracoval na UMPRUM a také na Fakultě umění a architektury TU v Liberci.

Ve své práci propojuje zájem o aktuální podoby volného umění (především sochařství), umění užité i architekturu. Byl členem skupiny UB 12, podílel se na vydávání samizdatů v 70. a v 80. letech a v roce 1990 se spolu s Jiřím Kolářem, Václavem Havlem a Theodorem Pištěkem založil Cenu Jindřicha Chalupeckého pro umělce do 35 let.