Einkaufen in der Moderne / Die Architektur tschechischer Kaufhäuser 1965–1975
Vytvořeno: 16. 4. 2016 od Katedra teorie a dějin umění

 

Einkaufen in der Moderne

 

Die Architektur tschechischer Kaufhäuser 1965–1975

 

 

 

22. 4. 2016 – 3. 6. 2016

 

 

 

Vernisáž 21. 4. 2016 od 19 hod.

 

 

 

Tschechisches Zentrum Berlin

 

Wilhelmstraße 44 / Eingang Mohrenstraße

 

10117 Berlin

 

 

 

berlin.czechcentres.cz

 

kotvymaje.cz

 

 

 

Autor výstavy  Petr Klíma

 

Grafický design  Ondřej Brom / Michal Sloboda

 

Texty  Helena Doudová / Petra Gajdová / Miroslav Chytil / Michaela Janečková / Petr Klíma / Klára Mergerová / Darina Zavadilová / Barbora Zavadská

 

Současné fotografie  Lukáš Beran / Petra Gajdová / Petr Jehlík / Petr Klíma

 

Překlad  Florian Tilzer

 

 

 

V architektonicky mimořádně cenné budově Velvyslanectví České republiky, ve které má sídlo také berlínské České centrum, se v německé premiéře představuje výstava prezentující nejvýznamnější české obchodní domy šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Návrhy a realizace těchto staveb sehrály nezastupitelnou roli v české poválečné architektuře. Jde nejen o nejznámější objekty typu Kotvy či Máje v Praze, ale také o regionální obchodní domy v Pardubicích, Olomouci, Ústí nad Labem či Plzni, specializované obchodní domy či domy výrobních a spotřebních družstev. Stranou zájmu nezůstalo ani liberecké obchodní středisko Ještěd, stržené v roce 2009. Součástí výběru jsou vedle realizovaných domů i neuskutečněné a širší veřejnosti donedávné neznámé návrhy – ať už jde o několik studií architektky Aleny Šrámkové, nebo o mimořádný návrh jihlavského Prioru Růženy Žertové. V krátkém průřezu se představují i soudobé slovenské obchodní domy.

 

 

 

Kromě funkčních odlišností a geografické různosti je ve výběru zachována i varieta problémů a témat, a to v architektuře samotných staveb i v jejich urbanistickém kontextu. Jedním z cílů projektu je pak ukázat šíři přístupů k řešení typologické úlohy obchodního domu v tehdejším Československu, ať už šlo o ambici investora, přístup a pozici architektů, okolnosti vzniku projektu i realizací či koncepci i konstrukci staveb samotných. Na vybraných objektech lze také charakterizovat tendence soudobé architektury a jejich reflexi a rozvíjení v domácích podmínkách. Původní architektonické hodnoty jsou zároveň konfrontovány se současnými přístupy. Dalším z cílů projektu je v té souvislosti pokračování stále aktuální společenské debaty jak o smyslu ochrany a respektování původních staveb, tak i o významu a možnostech jejich proměn.

 

 

 

Výstava Einkaufen in der Moderne je rozšířením výstavní části projektu KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975, jehož autorem je architekt a historik architektury Petr Klíma z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové a plzeňského spolku Pěstuj prostor. Pro České centrum v Berlíně je výstava oproti české a polské verzi, představené v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Liberci, Ústí nad Labem, Bratislavě a Štětíně, rozšířena o několik uměleckých intervencí. Zatímco Dana Bartoníčková ve své instalaci tematizuje smyslové zakoušení prostředí obchodního domu, Barbora Šimonová v pohyblivých obrazech zachycuje dva významné obchodní domy Růženy Žertové i prostředí vlastního domu architektky. Na pomezí volného umění a grafického designu se pohybují koláže Martina Czellera věnované vizuálnímu smogu v exteriérech zkoumaných staveb. Součástí výstavy je také světelná instalace dochovaného neonu s nápisem PRIOR (z někdejšího stejnojmenného obchodního domu v Olomouci) a několik originálních výkresů Věry Machoninové a Růženy Žertové. Výstavu během jejího trvaní doprovodí i několik jednorázových akcí včetně zvukového vystoupení architekta a audio-performera Ivana Palackého.