Grand Prix Spolku Skutek Mileně Bartlové
Vytvořeno: 3. 5. 2019 od Katedra teorie a dějin umění

GRAND PRIX 2019
MILENA BARTLOVÁVe čtvrtek 25. dubna 2019 byla v pražské Diplayi slavnostně udělena tři čestná členství a cena Grand Prix Spolku Skutek. Její laureátkou se stala historička umění a pedagožka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Milena Bartlová.


Grand Prix Skutek je určena osobnostem působícím na české výtvarné scéně, a to bez ohledu na věk nebo národnost. Spolek Skutek tuto cenu uděluje jako spolkovou reflexi dlouhodobého a významného působení jednotlivců (nebo dvojic či skupin) v rámci domácího uměleckého provozu nebo vzhledem k výrazným počinům spojeným se zdejším kulturním životem a jeho organizací.

Milena Bartlová nedostala Grand Prix Skutek za strhující texty o středověkém, a především husitském umění, které i laikovi umožňují pochopit dodnes aktuální charakteristiky středověkého umění, nýbrž za její aktivity ve světě současného umění. Bartlová vytrvale komentuje výtvarné umění ve veřejném prostoru měst, vstupuje do diskuse o vztahu umění a politiky a snaží se pojmenovávat místo umění ve společnosti. Cena Grand Prix Skutek byla udělena prozatím potřetí. Milena Bartlová je ovšem první laureátkou, která byla zvolena na základě nominací a následného hlasování celé členské základny spolku. Za fyzickou podobou ceny letos stála mladá sochařka Anna Hulačová, která jí dala podobu betonové růže.


Čestná členství, kterými výbor Spolku Skutek vyjadřuje respekt ke společensky přínosným aktivitám na poli výtvarné kultury, byla udělena sběrateli a galeristovi Richardu Adamovi, výtvarné umělkyni a organizátorce kulturních
událostí Sráči Samovi a rovněž kolektivu A. M. 180. za dlouholeté pořádání výtvarných a hudebním akcí.


O Mileně Bartlové
Milena Bartlová je historička umění. Její profesní životopis čítá rozsáhlé množství odborných textů, Grand Prix Skutek ale nedostává za strhující texty o středověkém, a především husitském umění, které i laikovi umožňují pochopit dodnes
aktuální charakteristiky středověkého umění, nýbrž za její aktivity ve světě současného umění. Bartlová vytrvale komentuje výtvarné umění ve veřejném prostoru měst, vstupuje do diskuse o vztahu umění a politiky a snaží se pojmenovávat místo umění ve společnosti. Nezastupitelná je i její funkce profesorky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde se její zájem o věci veřejné setkává s diskusemi o umění pravěku, středověku, ale též nedávné minulosti a současnosti. Pro všechny, kteří jsou s ní v pravidelném kontaktu je důležité nasazení se kterým formuluje a sdílí naléhavá témata naší současnosti, vnímání nedávné minulosti a konstruování naší přítomnosti, a šířka témat jdoucích od otázek feminismu až po téma klimatické krize.
Milena Bartlová vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na počátku osmdesátých let. Od roku 1978 až do roku 1990 také byla zaměstnána v Národní galerii, následně nastoupila do Ústavu dějin umění  Akademie věd a mezi lety 1998 a 2005 pak na Pedagogickou fakultu UK. Své specializaci – tedy středověkému umění – se naplno věnovala především v době, kdy působila na Masarykově univerzitě v Brně (1998–2010), kde se nejprve habilitovala a posléze získala profesuru (2005). Po krátkém působení na Akademii výtvarných umění (2010-2011) se stala profesorkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Aktuálně se ve svém výzkumu věnuje dějinám dějin umění (1945–1960). V roce 2013 obdržela Ceny F. X. Šaldy za knihu Skutečná přítomnost (2012).