Mezinárodní kolokvium Vašulka Kitchen Brno
Vytvořeno: 14. 10. 2019 od Katedra teorie a dějin umění

Mezinárodní kolokvium Vašulka Kitchen Brno
Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu
22. - 23. 10.2019
Dům umění, Malinovského nám. 2, Brno

 

Dvoudenní mezinárodní kolokvium "Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu" představí poznatky, metody a praxe sbírkové činnosti galerií a muzeí (zejména ve střední Evropě) v oblasti nových médií jako jsou video, umění na internetu, instalace atd).

Kolokvium je určeno zejména pro kurátory, archiváře, restaurátory sbírek, muzeí a galerií, v nichž se nacházejí dokumentace a artefakty, jejichž významnou složkou je analogový či digitální pohyblivý nebo generovaný obraz a zvuk, nebo jiná umělecká díla, jejichž charakteristickou vlastností je nestabilnost. Kolokvium je otevřeno pro umělce a veřejnost.
Vedle prezentací několika modelů způsobů akvizice, uchovávání a distribuce umění (nových médií) je i prezentace významných institucí, které se sbírkovou činností a uchováváním tohoto typu uměleckých děl dlouhodobě zabývají.

Více informací a kompletní program kolokvia naleznete ZDE a v přiložených dokumentech.

Kolokvium je pořádáno při příležitosti prvního výročí zahájení provozu Vašulka Kitchen Brno ve spolupráci s Domem umění Brno. 

Organizers / Pořadatelé: Vašulka Kitchen Brno, Dům umění města Brna / The Brno House of Arts
Concept / Koncept: Miloš Vojtěchovský, Matěj Strnad
Organization / Organizace: Marika Svobodová, Jennifer DeFelice, Miloš Vojtěchovský, Markéta Mazalová

Partners / Partneři:

Katedra teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Teorie interaktivních médií, Masarykova Univerzita, Brno


Připraveno s podporou Supported by:
Nadace Agosto Foundation
Statutární město Brno
Dům umění města Brna

vasulkakitchen.org

Soubor ke stažení
PROGRAM
222 KB