KÁNON. Konference k teorii dějin umění

20. 1. - 21. 1. 2020

UMPRUM, nám. Jana Palacha, Praha 1
posluchárna 115

 

Kánon dějin umění je nepevně vymezený soubor uměleckých děl, která jsou hodna pozornosti a představují zásadní uměleckou hodnotu. Jak se světový, evropský a český kánon tvoří prostřednictvím kritik, publikací a výstav? Jak se má český kánon k širším geografickým a politickým kontextům? Jak obstojí soubor kanonizovaných děl v dnešní feministické, post-koloniální, sociální a komunikační kritice?

Program konference

 pondělí 20. ledna 2019

 

11–11.30    Jindřich Vybíral & Milena Bartlová (UMPRUM), úvodní slovo

11.30–12   Jan Dienstbier (ÚDU AV ČR), Kánon, příběh a náš středověk

12–12.30   Eva Skopalová (ÚpDU FF UK), Kánon 2.0

 

12.30–13.30    oběd

 

13.30–14    Monika Brenišínová (SIAS FF UK), Soudobé umění Latinské Ameriky a jeho specifika. Latinskoamerické sochařství jako výraz kulturní identity

14–14.30    Milan Kreuzzieger (CGS FlÚ AV ČR), Mimo imaginaci? Projde Asie (Čína) uchem české jehly?

 

14.30–15    káva čaj

 

15–15.30    Katarína Mašterová (ÚDU AV ČR), Kánon fotografie, kánon technologie, kánon umění

15.30–16    Hana Buddeus (ÚDU AV ČR), Fotografická re/produkce a kánon českých dějin umění

16–16.30    Barbora Kundračíková (SEFO), Středoevropské forum Olomouc: kánon in situ

16.30–17    Barbora Ficková (KTDU KTF UK), Formování kánonu skrze výstavy

 

 

 

úterý 21. ledna 2019


10–10.30    Anežka Bartlová (AVU), Jakou roli hraje výtvarná kritika v tvorbě kánonu dějin nedávného umění?

10.30–11     Karolina Jirkalová (UMPRUM), Mezi kritikou a dějinami architektury

 

10.30–11    káva čaj

 

11–11.30    Jitka Šosová (UMPRUM), Pokrokové umění je když…. Měřítka kvality socialistického kánonu

11.30–12   Darina Zavadilová (UMPRUM), Československé kulturní středisko v Havaně jako zprostředkovatel kánonu „správného“ umění

12–12.30   Tomáš Pospiszyl (AVU), Když kánon nefunguje

12.30–13    závěrečná diskuse