Karin Zadrick - Zbytky
Vytvořeno: 11. 9. 2017 od Katedra teorie a dějin umění

KARIN ZADRICK: ZBYTKY
(6. 9. 2017 - 10. 10. 2017) 
Kurátorka ~ Klára Burianová

Ateliér Josefa Sudka, Újezd 432/30, Praha


Studentka Katedry teorie a dějin umění UMPRUM Klára Burianová kurátorsky zajistila výstavu fotografky Karin Zadrick "Zbytky"

Iniciačním bodem pro vznik souboru nazvaného Zbytky byly odhozené šablony, či odstříhané kousky jež vznikly při spontánní tvorbě autorčina syna. Banální a jindy nepovšimnuté součásti stojící na okraji jeho snažení i zájmu si autorka přivlastňuje a usazuje je do nového kontextu. Zhodnocuje jejich význam a mění jejich obsah z odpadu na novou vizuální informaci. Tento princip pak rozvíjí i v přístupu k dalším bezděčně vygenerovaným pozůstatkům obklopujícím nás v prostoru a čase.