Kniha Projekt P
Vytvořeno: 16. 3. 2022 od Katedra teorie a dějin umění

Projekt P

Týmový projekt studentek a studentů Katedry teorie a dějin umění pod vedením Martiny Pachmanové


POMALOST, PÉČE, PARTICIPACE, PŘÍRODA, POHYB, PRÁZDNO, PROMĚNA, PERIFERIE, PAMĚŤ, POSPOLITOST, PANDEMIE...

Pandemická situace posledních dvou let před nás postavila nové výzvy i nástrahy, změnila způsoby práce a studia stejně jako naše mentální a fyzické návyky. Pandemie na jedné straně tok existence zpomalila, na druhé straně díky extrémnímu využívání nových technologií lidské vnímání akcelerovala. Pandemie rozdělila i spojila. Izolovala, ale zároveň posílila potřebu sdílení, dialogu či péče. Pandemie znesvobodnila a ohrozila, ale zároveň vedla k novým nebo zapomenutým činnostem a aktivitám. S pandemií se zásadně – možná na čas, možná dlouhodobě – změnilo prožívání času a prostoru.

Cílem Projektu P bylo vytvoření živé a otevřené platformy, která by reflektovala proměny, jimiž jsme jako jedinci a jako lidské společenství v poslední době procházeli. 

P vzniklo v rámci Týmového projektu na Katedře teorie a dějin umění (KTDU) UMPRUM. Jeho základem jsou autorské výstupy studentů a studentek KTDU; některé jsou kolaborativní povahy, jiné spíše introspektivního charakteru a další vychází z dokumentaristických či performativních praktik.

P mapuje také to, jak nouzový stav prožívali a reflektovali rovněž jiní aktéři a aktérky „umprumáckého“ života (z řad studentstva, pedagogického sboru i dalšího personálu). P nezůstává jen ve vysokoškolské a umělecké „bublině“ – partnery a spolupracovníky se stali rovněž zástupci jiných sociálních a profesních vrstev z center stejně jako z periferií.

 

Autoři a autorky: Ondřej Balada, Amálie Bulandrová, Kristýna Fabiánová, Ján Gajdušek, Josef Holeček, Barbora Kovářová, Anežka Rucká, Veronika Soukupová, Eliška Špálová
Vedení projektu: doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.
Grafické zpracování: Jiří Macků & Vít Jebavý

2021, UMPRUM