Konference ADRIENA ŠIMOTOVÁ a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti
Vytvořeno: 1. 11. 2016 od Katedra teorie a dějin umění

ADRIENA ŠIMOTOVÁ a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti

 

Termín konání: 24. – 25. listopadu 2016
Místo konání: Vlastenecký sál, historická budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

 

U příležitosti devadesátého výročí narození Adrieny Šimotové, jedné z nejrespektovanějších osobností českého výtvarného umění posledních šesti desetiletí, připravil Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna spolu s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Katedrou teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze mezioborovou konferenci, která má připomenout její tvorbu. Konferencí chceme podpořit kontinuitu interpretace díla a životního působení Adrieny Šimotové i aktualizaci a rozšíření stávajících interpretačních perspektiv o výkladové možnosti spojené s filosofií i současnou teorií a historií umění. Naším záměrem je přispět k výraznějšímu uplatnění hledisek a s nimi souvisejících možností, jež přináší filosofické myšlení doby, ve které Adriena Šimotová žila a působila. V oborech teorie a historie umění se soustředíme na kulturněhistorické souvislosti autorčiny tvorby, základní principy její tematiky a výrazových forem, ve kterých a s nimiž pracovala, a ohlas jejího výtvarného díla v českém či československém kulturním kontextu a v zahraničí.

Na konferenci vystoupí mimo jiných prof. Miroslav Petříček, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF Univerzity Karlovy v Praze; doc. Miloš Ševčík, Ph.D., vedoucí katedry estetiky FF Univerzity Karlovy v Praze; prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., vedoucí Katedry výtvarné výchovy PF Masarykovy Univerzity v Brně; MgA. Milena Kalinovská, ředitelka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze; doc. PhDr. Milena Slavická, historička umění; Mgr. Pavel Brunclík, spolupracovník Adrieny Šimotové, kurátor, editor, Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna; Mgr. Jana Geržová, historička, kritička a kurátorka, Bratislava; Prof. Michel Métayer, emeritní ředitel École supérieure des beaux-arts de Toulouse; Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D., Filosofický ústav Akademie věd ČR, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze; Viktor Pivovarov, výtvarný umělec; Markéta Othová, výtvarná umělkyně; Jan Merta, výtvarný umělec; Josef Bolg, výtvarný umělec; Olga Sommerová, filmová režisérka, a další.

Doprovodným programem konference je soutěž studentských prací, jejichž obecným tématem je osobnost, tvorba a životní působení Adrieny Šimotové. Soutěž je určena studentům doktorských, magisterských i bakalářských studijních programů se zaměřením především (nikoli pouze) na dějiny a teorii umění, filosofii, estetiku, výtvarnou a galerijní pedagogiku (...). Více informací o soutěži získáte na facebookových stránkách Nadačního fondu Adrieny Šimotové a Jiřího Johna https://www.facebook.com/NFASJJ/.

Další informace o konferenci a jejím programu najdete na webových stránkách www.simotova-john.org.

Účast na konferenci je bezplatná.

Pozvánka na konferenci