Konference KTDU

CFP Kánon - prodloužení výzvy

KÁNON. Kolokvium k teorii dějin umění

>>PRODLOUŽENÍ VÝZVY

 

Nedávné vydání jednosvazkových dějin umění v českých zemích (eds. Taťána Petrasová a Rostislav Švácha) zvýraznilo téma, které patří do teoretického zázemí oboru jako jedno z jeho paradigmat, a tedy se o něm v běžném uměleckohistorickém provozu příliš často nemluví: co je to kánon, jaký má smysl a co do něj patří? Jakou roli hraje kánon v naší badatelské, pedagogické, kritické, znalecké, kurátorské a zprostředkovatelské praxi? Lze se bez něj obejít a pokud ano, jak by se toho mělo docílit? Jak kánon v dějinách umění utváříme texty a výstavami? V jakém je vztahu k obecnějším společenským tématům? Jak se má kánon českých dějin umění k širším geografickým a politickým kontextům? Jak obstojí soubor kanonizovaných děl ve feministické, post-koloniální, sociální a komunikační kritice? 

 

Domníváme se, že vhodnou formou ke společnému kladení otázek tohoto typu a k diskusím o jejich možných řešeních je vědecké kolokvium. Rozhodli jsme se proto vyzvat kolegyně a kolegy všech specializací, profesionálních zaměření a generačních skupin k takové společné diskusi, jež by měla mít spíše pracovní než reprezentativní charakter. Pokud bude kolokvium úspěšné, mohlo by se stát začátkem pravidelné řady diskusních setkávání a budeme také uvažovat o možnosti společné publikace příspěvků.

 

Kolokvium se bude konat 20. ledna 2020 ve velké posluchárně UMPRUM, Praha 1, náměstí Jana Palacha 80.

 

Vyzýváme k zaslání abstraktů navrhovaných příspěvků v délce mezi 1000 a 1800 znaků na mailovou adresu konference-ktdu@vsup.cznejpozději do 15. srpna 2019; připojte zároveň i stručné informativní CV. O přijetí příspěvku budou autoři/ky informováni do 15. září. Jako pořadatelé bohužel nemůžeme přispívat na cestovní a pobytové náklady účastníků kolokvia a není jisté, zda dokážeme zajistit péči o malé děti v jeho průběhu.

 

Prosíme, informujte o této výzvě všechny, o kom předpokládáte, že by je mohla zajímat.

 

Prof. Dr. Milena Bartlová

vedoucí Katedry teorie a dějin umění UMPRUM

 

15. července 2019

 

 

Soubor ke stažení
CFP
110 KB

Kontakt

e-mail:

konference-ktdu@vsup.cz