Konference KTDU

konference Kánon - program

KÁNON. Konference k teorii dějin umění

UMPRUM, nám. Jana Palacha, posluchárna 115

 

pondělí 20. ledna 2019

11 – 11,30 Jindřich Vybíral & Milena Bartlová (UMPRUM), úvodní slovo

 

11,30 – 12 Jan Dienstbier (ÚDU AV ČR), Kánon, příběh a náš středověk

 

12 – 12,30 Eva Skopalová (ÚpDU FF UK), Kánon 2.0

 

12,30 – 13,30 oběd

 

13,30 – 14 Monika Brenišínová (SIAS FF UK), Soudobé umění Latinské Ameriky a jeho specifika. Latinskoamerické sochařství jako výraz kulturní identity

 

14 – 14,30 Milan Kreuzzieger (CGS FlÚ AV ČR), Mimo imaginaci? Projde Asie (Čína) uchem české jehly?

 

14,30 – 15 káva čaj

 

15 – 15,30 Katarína Mašterová (ÚDU AV ČR), Kánon fotografie, kánon technologie, kánon umění

 

15,30 – 16 Hana Buddeus (ÚDU AV ČR), Fotografická re/produkce a kánon českých dějin umění

 

16 – 16,30 Barbora Kundračíková (SEFO), Středoevropské forum Olomouc: kánon in situ

 

16,30 – 17 Barbora Ficková (KTDU KTF UK), Formování kánonu skrze výstavy

 

úterý 21. ledna 2019

 

10 – 10,30 Anežka Bartlová (AVU),Jakou roli hraje výtvarná kritika v tvorbě kánonu dějin nedávného umění?

 

10,30 – 11 Karolina Jirkalová (UMPRUM), Mezi kritikou a dějinami architektury

 

10,30 – 11 káva čaj

 

11 – 11,30 Jitka Šosová (UMPRUM),Pokrokové umění je když…. Měřítka kvality socialistického kánonu

 

11,30 – 12 Darina Zavadilová (UMPRUM),Československé kulturní středisko v Havaně jako zprostředkovatel kánonu „správného“ umění

 

12 – 12,30 Tomáš Pospiszyl (AVU), Když kánon nefunguje

 

12,30 – 13 závěrečná diskuse

 

 

Kontakt

e-mail:

konference-ktdu@vsup.cz