Konference KTDU

Historik umění Jaromír Neumann

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Katedra teorie a dějin umění pořádají vědeckou konferenci

 

Historik umění

JAROMÍR NEUMANN

 

26. září 2017 od 13 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115, 1. patro


vstup zdarma a bez registrace

 

 

PROGRAM 

úvodní slovo, Milena Bartlová (UMPRUM) 

Příběh Jaromíra Neumanna, Jan Ivanega (FF JČU)

Neumannovo hledání raného baroka, Marie Opatrná (KTF UK)

Jako Anděl žalostné smrti. Trestní stíhání a proces s Jaromírem Neumannem v letech 1985–1988, Marcela Rusinko (FF MU a VČG Pardubice)    

Otazníky před obrazy - Neumannovo znalectví, Andrea Steckerová (NG) 

         přestávka na kávu

Jaromír Neumann a španělské umění, Pavel Štěpánek (FF UPOL)

Jaromír Neumann a ikonologie architektury, Jindřich Vybíral (UMPRUM)

Mezi strukturou a významem. Příspěvek k Neumannově metodologii, Tereza Johanidesová (FF UK)

 

Soubor ke stažení
CFP
110 KB

Kontakt

e-mail:

konference-ktdu@vsup.cz