Konference Univerzitní galerie – tradice, výstavní praxe a edukační potenciál
Vytvořeno: 3. 11. 2020 od Katedra teorie a dějin umění

UNIVERZITNÍ GALERIE – TRADICE, VÝSTAVNÍ PRAXE A EDUKAČNÍ POTENCIÁL

10. – 11. listopad 2020

 

Odkaz na konferenci na vyžádání na klara.zarecka@uhk.cz.

 

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pořádá on-line konferenci Univerzitní galerie – tradice, výstavní praxe a edukační potenciál. V jejím programu nebude chybět ani představení Galerie UM, Galerie NIKA a Galerie 207, které provozuje Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Úvodní řeč přednese pedagožka Katedry teorie a dějin umění UMPRUM Martina Pachmanová. Příspěvek k provozu a fungování malé Galerie NIKA, která je umístěna ve výklenku podchodu metra na Karlově náměstí v Praze si připravil Michal Vaníček, taktéž z KTDU UMPRUM. Galerii 207 se bude věnovat Petr Krátký, který tuto galerii spravuje v rámci stejnojmenného předmětu, jež se zaměřuje na uměleckou prezentaci, kurátorství, teorii umění a kritické psaní. 

PROGRAM KONFERENCE

 Úterý 10. listopadu 2020

 

9.00 – 9.30 Registrace účastníků konference

 9.30 – 9.40 Přivítání

 9.45 – 10.15 Úvodní přednáška
Martina Pachmanová (UMPRUM, Praha) - Univerzitní galerie mezi minulostí a současností

 

BLOK I – UNIVERZITNÍ GALERIE – GALERIE VYSOKÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

 moderátorka Klára Zářecká

 10.30 – 10.50
Eva Gartnerová – Vendula Gregorovičová – Romana Veselá (FMK UTB, Zlín) - Univerzitní galerie jako zdravá konkurence uměleckých institucí

 10.50 – 11.10
Petr Krátký (UMPRUM, Praha) - Galerie 207

 11.10 – 11.30
Ivo Sumec (FU OU, Ostrava) - GAFU – Galerie Fakulty umění Ostravské univerzity

 11.30 – 11.50
Petr Krátký (AMU, Praha) - Galerie AMU

 11.50 – 12.10
Elsa Rauerová (ARF FMK UTB, Zlín) - DIY Exhibition

 12.10 – 12.20 Diskuze

 

 BLOK II – (NEJEN) UNIVERZITNÍ GALERIE – GALERIE VÝTVARNÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL A ONLINE GALERIE

 moderátorka Petra Filipová

 13.15 – 13.35
Pavla Zemanová (FAU TUL, Liberec) - Galerie Stěna

 13.35 – 13.55
3Kurátorky – Kristýna Hájková – Alžběta Horáčková – Diana Kněžínková (FUD UJEP, Ústí nad Labem) - Galerie Rampa – Jak z univerzitní chodby udělat galerii současného umění?

 13.55 – 14.15
Tereza Severová (KVKTT PdF UHK, Hradec Králové) - ENTRACE GALLERY

 14.15 – 14.35
Marie Meixnerová (KVV PdF UP, Olomouc; FF MUNI, Brno; Screen Saver Gallery) - Screen Saver Gallery

 14.35 – 14.55
Marie Meixnerová (KVV PdF UP, Olomouc; FF MUNI, Brno; Screen Saver Gallery) - Unleashing screensaver: Spořič obrazovky jako nástroj estetického vzdělávání v oblasti vizuální kultury

 14.55 – 15.10 Diskuze

 

Blok III – UNIVERZITNÍ GALERIE – GALERIE PEDAGOGICKÝCH FAKULT

 moderátorka Lucie Tikalová

 15.25 – 15.45
Petra Filipová – Tomáš Moravec (KVKTT PdF UHK, Hradec Králové) - Galerie T – galerie Univerzity Hradec Králové

 15.45 – 16.05
Petr Kamenický (KVV PdF MUNI, Brno) - Schopen představ – výstavní činnost a prezentace současného umění na Masarykově univerzitě

 16.05 – 16.25
Petr Brožka (KVV PdF JU, České Budějovice) - Tlumočník obrazového jazyka

 16.25 – 16.45
Tomáš Koudela – Tereza Čapandová (KVV PdF OU, Ostrava) - Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity

 16.45 – 17.05
Dagmar Myšáková (KVV PdF UJEP, Ústí nad Labem) - Univerzitní galerie jako prostor pro sdílení, zprostředkování a učení. Představení výstavního prostoru Galerie Koridor

 17.05 – 17.20 Diskuze

 

 

BLOK IV – GALERIE JAKO PROSTOR PRO DIALOG

 moderátorka Klára Zářecká

 17.35 – 17.55
Martin Kolář (FUD UJEP, Ústí nad Labem) - Mezi reprezentací a edukací – poznámka k politice diváctví

 17.55 – 18.15
David Bartoš – Robin Michenka (KVV PdF UP, Olomouc) - Projekt Basement

 18.15 – 18.35
Žaneta Turoňová – Kristýna Mikešová (SDU FF MUNI, Brno) - Galerie Edikula

 18.35 – 18.55
Michal Vaníček (KTDU UMPRUM, Praha) - Galerie Nika - malá galerie UMPRUM

 18.55 – 19.15
Eva Horská – Jakub Horský ( KVKTT PdF UHK; Walk Thru Gallery, Hradec Králové) - WALK THRU GALLERY v Hradci Králové

 19.15 – 19.35
Michal Čepelka (KVV PdF UP, Olomouc) - Propagační strategie univerzitních a školních galerií

 19.35 – 19.55 Diskuze

 19.55 – 20.00 Závěrečné slovo 1. dne konference

 

 

Středa 11. listopad 2020

 9.00 – 9.30 Přivítání, prostor pro online diskuzi

 9.30 – 10.00 Úvodní přednáška
Monika Švec Sybolová (NG Praha, Praha) - Možnosti interpretace uměleckého díla vzhledem k dospělému publiku

 

BLOK V – EDUKAČNÍ POTENCIÁL UNIVERZITNÍCH GALERIÍ

 moderátorka Klára Zářecká

 10.15 – 10.35
Kateřina Dytrtová (KVV PdF UJEP, Ústí nad Labem) - Edukativní možnosti univerzitních galerií

 10.35 – 10.55
Marie Bajnarová (KVV PdF OU, Ostrava) - Galerie Student a její využití v předmětu galerijní edukace na KVV PdF OU v Ostravě

 10.55 – 11.15
Miroslav Hašek (KVV PdF UJEP, Ústí nad Labem) - Výstavní činnost studentů a její role ve vzdělávacím procesu budoucích učitelů výtvarné výchovy

 11.15 – 11.35
Pavla Gajdošíková (KVV PdF UK, Praha) - A/r/tografie v galerijní praxi

 11.35 – 11.55
Kateřina Štěpánková - Magda Munzarová (KVKTT PdF UHK, Hradec Králové) - Význam dětských výtvarných přehlídek v kontextu uměleckého vzdělávání – didaktický potenciál dětských výtvarných přehlídek

 11.55 – 12.05 Diskuze

  

BLOK VI – UNIVERZITNÍ GALERIE – EDUKAČNÍ POTENCIÁL, VÝSTAVNÍ PROJEKTY A STUDENTSKÉ PŘEHLÍDKY

 moderátorka Lucie Tikalová

 13.00 – 13.20
Evžen Perout (AA PdF JČU, České Budějovice) - Umění v terapeutickém kontextu. Ohlédnutí za činností Galerie na chodbě – Galerie Ateliéru arteterapie PdF JČU

 13.20 – 13.40
Pavlína Pitrová (OG Vysočina, Jihlava) - Program OGV Náš Street Art

 13.40 – 14.00
Martin Kratochvíl (PdF UKF, Nitra) - Podlaha – výstavný projekt pre Galériu Univerzum PdF UKF v Nitre

 14.00 – 14.20
Martin Ševčovič (KVV PdF UK, Bratislava) - Projekt Young Art Show

 14.20 – 14.40
Marta Kovářová – Ondřej Navrátil (KVV PdF MUNI, Brno) - VýTěr (Výtvarník a teoretik vytřou světu zrak)

 14.40 – 15.00
Šimon Kříž (KVV PdF MUNI, Brno) - Galerijní prezentace autorských prací žáků a studentů v rámci Brno Art Week

 15.00 – 15.15 Diskuze

 

BLOK VII – UNIVERZITNÍ GALERIE A PRAVIDELNÉ PŘEHLÍDKY STUDENTSKÉ TVORBY

 moderátorka Klára Zářecká

 15.30 – 15.50
Eva Mráziková (KDTU FUD UJEP, Ústí nad Labem) - Studentská umělecká soutěž – Má cenu získat cenu v umění?

 15.50 – 16.10
Lucie Jakubcová Hajdušková (KVV PF UK, Praha) - Augmentovaná realita v galerijní edukaci – pracovní list s AR

 16.10 – 16.30
Lubomír Netušil (KVKTT PdF UHK, Hradec Králové; UP, Pardubice) - Galerie Univerzity Pardubice

 16.30 – 16.50
Josef Bavor (LF UK, Hradec Králové) - Galerie Na Hradě v Hradci Králové

 16.50 – 17.10
Vlastimil Havlík (KVKTT PdF UHK, Hradec Králové) - Deset ročníků Bienále ateliérů textilní tvorby v České Skalici

 17.10 – 17.30
Gabriela Nováková (FA ČVUT, Praha; KVKTT PdF UHK, Hradec Králové) - Formy výstav a prezentací studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze

 17.30 – 17.40 Diskuze

 17.40 – 17.50 Závěrečné slovo