Místo monumentu
Vytvořeno: 16. 3. 2016 od Katedra teorie a dějin umění

Výstavu Místo monumentu připravila Anežka Bartlová s Rudou Samohejlem  jako první akci pro galerii VIPER v pražském Karlíně (Vítkova x Pernerova).

 Výstava je koncipovaná nejen jako místo pro otázky po vztahu současného umění a pomníků či památníků, ale také jako místo pro debaty a další doprovodný program, který zde bude probíhat téměř každý týden. Některé z nich budou rozpracovávat témata, která najdete i v nedávno vydané knížce Manuál monumentu (UMPRUM 2016), na niž se výstava odvolává a zřetelně na ní navazuje. Knihu si bude možné v době výstavy k galerii zakoupit. 

 

18. 3.–7. 5. 2016

Vernisáž: čtvrtek 17. 3. v 19. hodin.

Galerie VIPER
Vítkova 2, Praha 8

 

---

Výstava Místo Monumentu se soustředí na reflexi pomníkové tvorby v rámci současného umění. Vztah mezi volnou tvorbou a memoriálním zadáním není jednoznačný. Diskusi lze vést od otázky, zda pomník vůbec může mít podobu aktuálního uměleckého díla, přes zdařilé důkazy o tom, že to možné je, až k názoru, že se jedná o dvě naprosto nesouvisející polohy. Nejčastěji je jako dělicí linie označována „političnost“, kterou umění nemá mít, kdežto každému pomníku je vlastní. Je ale (současné) umění nepolitické?

Přemýšlení umělců nad tématem pomníku – ať už jako tvůrců, nebo komentátorů, iniciátorů a nebo pozorovatelů – můžeme strukturovat několika slovy: KONTEXT, SENTIMENT a HRDIN/K/A. Vystavená díla pak nejsou jednoduše jejich ilustracemi, ale rozvíjí – každé po svém – některou z poloh ve vztahu současnosti k pomníkům a pomníků k současnosti. Dohromady tak črtají souřadnice místa monumentu dnes.

 

vystavující: 

Tomáš Džadoň, Václav Havlíček, Anna Hulačová, Pavel Karous, Matouš Lipus, Jaroslav Róna, Rudolf Samohejl, Erik Sikora