Otevřené sbírky 2022
Vytvořeno: 5. 5. 2022 od Katedra teorie a dějin umění

Otevřené sbírky
Projekt doktoranda a absolventky Katedry teorie a dějin umění UMPRUM už třetím rokem mapuje digitalizaci sbírkových fondů.

www.otevrenesbirky.cz

 

V pořadí třetí ročník vydání Zprávy o digitalizaci a zpřístupňování kulturního dědictví v České republice přináší aktualizovaná data. Webová stránka otevrenesbirky.cz nově prezentuje souhrnná data za poslední tři roky rozšířená navíc o otázky možnosti publikování reprodukcí sbírkotvorných předmětů pod svobodnou licencí. Na projektu letos spolupracovali doktorand Katedry teorie a dějin umění Lukáš Pilka, absolventky téhož oboru Tereza Škvárová a Eva Vele a Vojtěch Dostál.

Zatímco loňská Zpráva zaznamenala posun procentuálního podílu online přístupných položek z 2,9% na 4,9%. Letošní meziroční posun je pouhých 0,4%, tedy přibližně 5,3% sbírkových předmětů v České republice lze nyní dohledat v otevřených online katalozích. Toto procento představuje 1 391 615 předmětů, zbývajících téměř 25 000 000 na své publikování stále čeká.

Otevřené sbírky opět oslovily zástupce všech sbírkotvorných institucí, z nichž 73 sdílelo své zkušenosti. 64% z nich zaznamenalo zlepšení podmínek pro digitalizaci sbírek, naopak žádný posun během posledních dvou let nezaznamenalo 23 muzeí. Mezi nejčastěji zmiňované pozitivní změny patří posun v prioritách u vedení nebo zřizovatele (26% institucí), dále pak větší povědomí o přínosech digitalizace, lepší možnosti financování a kvalitnější zázemí v oblasti technologií a lidských zdrojů.

Blíže se letošní průzkum zaměřil i na problematiku volných děl a svobodných licencí. „Letošní rešerše Otevřených sbírek byla v mnohém pozitivní. Kulturní instituce zaznamenaly příznivou změnu přístupu vedení k zveřejňování sbírkových předmětů online a mnohým z nich se i zlepšily podmínky pro digitalizaci. Stále však narážíme na velké množství sbírkových organizací, které nevědí, co je svobodná licence nebo jak celý proces licencování děl zorganizovat. Spolek Wikimedia Česká republika se dlouhodobě zabývá mezinárodní podporou kulturních institucí ve sdílení sbírkových předmětů pod svobodnou licencí (Creative Commons), který by umožňoval další využití pro studium a výzkum. Doufáme, že příklady institucí, které se již o větší viditelnost svých sbírkových předmětů na internetu snaží, časem přesvědčí i ty další, že není, čeho se obávat, a že dohledatelnost daných předmětů online je pro ně v mnoha ohledech prospěšná,“ dodává Eva Vele, managerka programu GLAM / Wikimedia Česká republika.

Celou zprávu s grafy i rozcestníkem digitálních archivů naleznete zde.

 

 

Průzkum vznikl pod záštitou Centra doktorských studií UMPRUM, rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Wikimedia Česká republika. Za mediální podporu autoři děkují Art+Antiques a Artalk.cz.