PARAGONE 2021
Vytvořeno: 16. 11. 2021 od Katedra teorie a dějin umění

PARAGONE 2021
Soutěž o cenu prof. Milana Tognera

25. 11. - 26. 11. 2021

Technologické centrum UMPRUM v Mikulandské ulici, Praha 1

(paralelně také online přes aplikaci Zoom, online bude zároveň přenášen na této webové stránce)

Aktuální informace z konference najdete ve FB události.

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze je spolupořadatelem aktuálního 7. ročníku Soutěže o cenu prof. Milana Tognera. Soutěž je organizovaná formou dvoudenní konference a je určena studentům bakalářských a magisterských studijních oborů se zaměřením na dějiny umění. Konference je otevřena publiku z odborné i široké veřejnosti.

Na akci, která se tentokrát koná v prostorách nově otevřeného Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici, vystoupí za svou alma mater Zuzana Dusilová, Anna Crhová a David Bláha z Katedry teorie a dějin umění.

Zuzana Dusilová se zaměřila na téma „Galerie a projekty dr. Feigla: Příspěvek k soukromým galeriím umění za první republiky“, Anna Crhová na „Tradiční, naivní i moderní. Pojem „umění“ v afrických výstavách Náprstkova muzea v letech 1948–1989“ a David Bláha zpracoval problematiku „Mezi dokumentem a uměním: Vztah volné tvorby fotografa Miroslava Háka a jeho dokumentační práce pro ÚTDU ČSAV“.

 

Program

Čtvrtek 25. 11. 2021

10:00 Zahájení

 

Blok # 1

10:10   Gajane Achverdjanová, FF MUNI Brno
Bezcenné předměty každodenního života? Hřebeny jako skryté poklady pozdní antiky (300–600 n. l.)

10:30   Jana Černocká, FF MUNI Brno
Moissac: Posvátný prostor na rozhraní sociálních skupin

10:50    Nikola Sigmundová, FF UP Olomouc
Unikát v Hrozové. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v kostele svatého archanděla Michaela

11:10   Panelová diskuze

11:30   Štěpán Pavlíček, FF UK Praha
Petr Parléř a Anglie

11:50   Stéphane Vrablik, FF UK Praha
Rytíř, písař a „počátky sochařské tradice: Mistr Michelské madony a jeho příchod do střední Evropy

12:10   Ondřej Šindlář, KTF UK Praha
Mistr Budňanského oltáře. Malířská dílna na konci středověku

12:30   Panelová diskuze

12:50 – 13:50 Oběd formou švédského stolu – UMPRUM, Mikulandská

 

Blok # 2

13:50   Jakub Kříž, FF MU Brno
Poutní kaple sv. Wolfganga v Hnanicích - funkce, objednavatelé a význam památky pro poznání středoevropského umění konce 15. století 

14:10   Bojana Popatanasovská, KTF UK Praha
Sloupové řády jako nositelé charakteristického významu: Symbolika bočního průčelí kostela sv. Tomáše v Praze na Malé Straně 

14:30   Alžběta Nováková, KTF UK Praha
Otázka restituce Colloredo-Mansfeldské obrazárny pohledem přímých účastníků a veřejného mínění

14:30   Panelová diskuze

 

Blok # 3

14:50   Zuzana Dusilová, UMPRUM Praha
Galerie a projekty dr.  Feigla: Příspěvek k soukromým galeriím umění za první republiky

15:10   Anna Crhová, UMPRUM Praha
Tradiční, naivní i moderní. Pojem „umění“ v afrických výstavách Náprstkova muzea v letech 1948–1989

15:30   Panelová diskuse

15:50   Závěr prvního dne konference

16:00   Prohlídka Technologického centra UMPRUM (projekt: Ivan Kroupa, Jana Moravcová)

17:00 Prohlídka výstavy Budoucnost je skryta v přítomnosti. Architektura a česká politika 1948-89, Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

18:15 společné posezení a večeře (místo bude upřesněno)

 

Pátek 26. 11. 2019

 

Blok # 4

9:30     Denisa Michalinová, FF JU České Budějovice
FECIT JOSEF VÁCHAL: Ikonografický rozbor Portmonea v kontextu Váchalovy symbolistické tvorby

9:50     Nela Kvíčalová, FF UP Olomouc
Letící plivanec. Výtvarná výzdoba Městského divadla ve Zlíně

10:10   Barbora Řepková, FF UK Praha
Zpátky do Skleňáku!

10:30   Panelová diskuze

10:50   Andrea Vanderková, FF JU České Budějovice
Problematika vizuálního vnímání v díle Reného Magritta

11:10   David Bláha, UMPRUM Praha
Mezi dokumentem a uměním: Vztah volné tvorby fotografa Miroslava Háka a jeho dokumentační práce pro ÚTDU ČSAV

11:30   Aneta Piňosová, FF UP Olomouc
Oldřich Škácha. Fotograf lidských situací

11:50 Panelová diskuze

12:10 – 13:10 Setkání poroty

13:10  Vyhlášení výsledků soutěže