Pocta suknu
Vytvořeno: 4. 4. 2018 od Katedra teorie a dějin umění

Absolventka katedry Teorie a dějin umění Emma Hanzlíková a doktorandka Markéta Vinglerová, která byla asistentkou Ateliéru textilní tvorby UMPRUM, jsou kurátorkami velké výstavy věnované textilnímu umění Pocta suknu v galerii 8smička v Humpolci.

Výstava představuje 85 umělců a mezi nimi i řadu absolventů a studentů z UMPRUM. Jmenovat můžeme studentku Ateliéru malby Alžbětu Krňanskou, Elišku Hlavačkovou z Ateliéru textilní tvorby, doktoranda v Ateliéru sochařství Radka Brousila, vedoucího Ateliéru supermédií Davida Kořínka (Rafani) nebo vedoucího Ateliéru malby Jiřího Černického. Z absolventů školy jsou zastoupeni například Aneta Dvořáková, Lenka Vacková, Barbora Fastrová, Markéta Kratochvílová, Johana Pošová, Ondřej Přibyl, Adam Stanko. Výstava zahrnuje i práce textilních umělců, žáků Antonína Kybala, který v roce 1945 založil na UMPRUM textilní školu.

Médium textilu bylo dlouhá léta chápáno jako ryze ženská doména a nejčastěji bývá spojováno s domácí tvorbou umělkyň. Textil však jako svůj vyjadřovací prostředek využívá daleko více výtvarníků. Pro některé je práce s tkaninou obohacením a výzvou, pro jiné denní rutinou. Inaugurační výstava v zóně 8smička zahrnuje podstatná díla, která vznikla v rozmezí začátku minulého století a nejaktuálnější současnosti. Představuje průřez napříč generacemi a snaží se narušit stereotypní vnímání textilu jako dekorativního užitého umění. Poukazuje na aktuální tendenci zvýšeného zájmu o toto médium a naznačuje jeho mnohovrstevnatost či nové způsoby čtení. Zároveň je poctou nejen humpoleckému suknu, ale všem textilním výtvarníkům, kteří byli dlouhá léta opomíjeni a marginalizováni.
Výstavu doprovodí komentované prohlídky s kurátorkami, výtvarné dílny a další program, který bude postupně zveřejňován. (zdroj: 8smička)

 

19. 04. – 12. 08. 2018

8smička, Kamarytova 97, Humpolec