Pravda zvítězila, nová kniha Mileny Bartlové
Vytvořeno: 5. 10. 2015 od Katedra teorie a dějin umění

Profesorka Milena Bartlová z Katedry teorie a dějin umění vydala novou knihu  „Pravda zvítězila“ s podtitulem „Výtvarné umění a husitství 1380-1490“.

 

-----------------------------------

Jedná se o první knihu, která se věnuje tématu, které bylo v českých dějinách umění doposud přehlíženo: výtvarné produkci spojené s husitským hnutím. Dlouho se dokonce zdálo, že nic takového neexistovalo. Teprve výstava „Umění české reformace (1380-1620)“ a k ní vydaná publikace (Academia, 2010) ukázaly, že jde o kulturně bohaté a zároveň zajímavé téma.

Autorka přibližuje širší veřejnosti výsledky svého vědeckého výzkumu posledních dvaceti let. Nejprve se zabývá kritikou náboženských obrazů v náboženském reformním hnutí konce 14. století za vlády římského a českého krále Václava IV. Obrazoborectví se pak jeví nejen jako ničení, ale též jako cenná součást kulturních dějin.

Po husitských válkách se v Čechách a na Moravě poprvé v Evropě zformovalo dlouhodobé soužití dvou církví: kališníků s katolíky. Na hledání společenského kompromisu se významně podílelo právě výtvarné umění.

 Marek Zágora

 

Kniha byla vydána v nakladatelství Academia